Кметът на Борино подписа договор за изграждане на пречиствателна станция

Кметът на Борино подписа договор за изграждане на пречиствателна станция

Днес, 8.03.2018г.кметът на Община Борино Мустафа Караахмед подписа Договор за “Инженеринг-проектиране,авторски надзор и изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води в Борино на стойност 2 901 795,60 лв. Родопската община ще осигури на населението си чиста и здравословна околна среда.

Вирни се горе