Кметът Мирослав Янчев: МБАЛ - Златоград трябва да бъде модерно лечебно заведение

 Кметът Мирослав Янчев: МБАЛ - Златоград трябва да бъде модерно лечебно заведение

От името на Община Златоград, по традиция, кметът Мирослав Янчев предостави на МБАЛ “проф.д-р Асен Шопов” #Златоград 10 куб. м дърва за огрев.

Освен това, след проведен конкурс и решение на Общински съвет Златоград, се сключи договор с д-р Людмил Личев за възлагане на управлението на лечебното заведение.

„Удовлетворен съм, че в програмата за управление на д-р Личев се предвижда въвеждане на допълнителни мерки за енергийна ефективност, с които да се намалят разходите за издръжка, включително за отопление, на сградата”, заяви Янчев.

Убеден съм, че управлението на общинската болница следва да е дейност на общи усилия между местната власт, общински съвет и инициативата на управителя, подчерта златоградският кмет.

„През годините, като кмет на Община Златоград, винаги съм отстоявал позицията, че МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” Златоград трябва да бъде модерно лечебно заведение, което да осигурява нуждите на населението”, каза Мирослав Янчев.

Съвместно с екипа ми успяхме да извършим подмяна на дограмата (с изключение на избените помещения), изграждане на паркинг, закупуване на модерна медицинска апаратура, благоустрояване на стълбища, вътрешни ремонти на помещения, част от санитарните помещения, цялостен ремонт на покрива и други, коментира той.

Отделно от това са изпълнени СМР на поликлиниката, закупен е специализиран автомобил – линейка, допълни градоначалникът.

Кметът Янчев пожела на д-р Личев инициативност, решителност и категоричност във вземането и отстояването на решения, мисъл, подчинена на интересите на пациента и качественото здравеопазване, както и баланс и диалогичност в комуникацията с институциите и работещите в лечебното заведение!

Вирни се горе