Кметът Мелемов: Община Смолян е с одобрени проекти за енергийна ефективност на читалище и галерията

Кметът Мелемов: Община Смолян е с одобрени проекти за енергийна ефективност на читалище и галерията

Община Смолян е с два одобрени проекта по процедура: ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ, финансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/. Това съобщи кметът на Смолян Николай Мелемов.

Проектите са: „Енергийно обновяване на сграда на НЧ „Проф. д-р Асен Златаров 1927” с. Смилян с размер на безвъзмездната финансова помощ - 785 112 лв. и 60 000.00лв. собствен принос . Другият проект е „Повишаване на енергийната ефективност на Художествената галерия в град Смолян“. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 526 423 лв. и съфинансиране от 102 900.00 лв.

Съгласно указанията, съфинансирането е задължително за всички необходими и технически възможни мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда в сградите, както и мерките за пожарна безопасност и такива, задължително предписани като неотложни в техническия паспорт на сградите.

Още два проекта се очаква да бъдат финансирани по НПВУ, които успешно са преминали административната и техническа оценка и община Смолян е предоставила документи за сключване на договор. Това са :

Проектът за изграждане и функциониране на Младежки център – Смолян. Проектът е на стойност 3 721 423 лв. Предвижда се младежкият център да се помещава в сградата на бившия техникум по дървообработване, като ще заема едното крило.

Другият проект е „Модернизация на образователната среда в детска градина "Дъга", с. Смилян, който е на стойност 790 148 лв.

Пресцентър на община Смолян

Alternt

Вирни се горе