Кметът изпрати писмо до МРРБ и НСОРБ, настоява да бъдат включени повече блокове за саниране

Кметът изпрати писмо до МРРБ и НСОРБ, настоява да бъдат включени повече блокове за саниране

Кметът на община #Чепеларе Боран Хаджиев защитава интересите на гражданите по повод списъка за одобрените за саниране блокове чрез писмо и лична среща, съобщиха от Общината.

Днес, кметът на община Чепеларе Боран Хаджиев изпрати писмо до МРРБ и НСОРБ, във връзка с официалните резултати по Плана за възстановяване и устойчивост, станали известни вчера. Ето е какво се посочва в писмото, което публикуваме без редакторска намеса:

"УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕКОВ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

На 22.12.2023 г. на сайта на Министерство на регионалното развитие и благоустройството бе публикуван списък с резултати от оценката на подадените проектни предложения по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост. В тази връзка, Община Чепеларе има едно одобрено за финансиране проектно предложение и шест проектни предложения, включени в резервния списък. В община Чепеларе имаше много висока активност на гражданите за сдружаване и за подготовка на необходимите документи за кандидатстване, включително за влагане на собствени средства за технически паспорти и енергийни обследвания на сградите. Живущите в почти всички съществуващи блокове подеха инициативата и извършиха всички необходими действия, включително отделиха собствени средства, за да покрият необходимите предварителни разходи. Те сключиха договори с утвърдени в практиката фирми, които изготвиха качествени обследвания, на базата на реални показатели.

В планински район като нашия, с продължителния зимен сезон и суровите климатични условия, средствата необходими за отопление на жилищата са много по – големи, в сравнение с повечето български общини. Консумираната енергия е повече, като по-голямата част от източниците ѝ са твърди горива, освен това градът няма централизирано отопление. Доходите на живущите в община Чепеларе са много по – ниски, в сравнение със средните доходи за страната.

Община Чепеларе не е бенефициент по други програми за финансиране, където е възможно саниране на сгради и подмяна на отоплителни уреди.

Изнесените в последния работен ден преди празниците резултати предизвикаха огромно разочарование и недоволство у местните жители, които констатираха изключително фрапиращ дисбаланс по отношение на разпределението на средствата по общини. Всичко това води до липса на мотивация и вяра за участие в каквито и да било инициативи, финансирани със средства от Европейския съюз.

В малките населени места, изправени пред проблемите на миграцията и обезлюдяването, възможността едно домакинство да санира жилището си е и възможност то да предпочете да остане в родното си място, където ще живее по – комфортно и ще даде своя принос към местната икономика. От друга страна, блоковете в подадените проектни предложения са изключително амортизирани, стари и рушащи се, несъответстващи на облика на един туристически град. В тях живеят и хора в пенсионна възраст, с много ниски доходи.

Препоръката, проектните предложения от резервния списък да се включват във втория етап на програмата среща неодобрение, поради невъзможността на хората, участващи в сдруженията на собствениците на СО, да покрият 20% собствен принос, който се равнява на двугодишен доход на едно домакинство.

Във връзка с всичко изложено по-горе, считаме за крайно необходимо да бъде преразгледано решението за финансиране, като се осигури допълнителен финансов ресурс към първи етап или предвиденото съфинансиране във втори етап на процедурата да бъде осигурено от държавата.

Разчитаме на Вашата подкрепа за възможно преразглеждане на решението и разрешаване на възникналото напрежение."

На 11.01.2024г. кметът на община Чепеларе ще присъства на среща с НСОРБ, където ще бъдат поставени и засегнатите в писмото въпроси.

Надяваме се на положителен резултат от срещата, защото това разпределение е нечестно, заяви още Боран Хаджиев.

Вирни се горе