Кметът инж. Елин Радев алармира за опасност от преливане на язовир „Доспат“

Кметът инж. Елин Радев алармира за опасност от преливане на язовир „Доспат“

На 04.08.2023г. във в-к Отзвук е публикувана статия „От НЕК изключват ВЕЦ Тешел заради ремонт на тръбопровод“. В същата се казва, че ВЕЦ „Тешел“ ще бъде изключена заради ремонт на деривационен тръбопровод при централата, тъй като са установени линейни участъци с нарушена вътрешна панцеровка (облицовка). От компанията са съобщили още, че са предприели действия за установяване на причините за аварията и се подготвят за извършване на възстановителни ремонтни работи при спазване на най-високи мерки за безопасност на околната среда, служителите и съоръженията.

Освен материалите поместени в тази статия, сме длъжни да Ви информираме, че в общественото #Доспат до ВЕЦ „Тешел“. Говори се за повредени около 1,3 км. от тръбопровода, който е с диаметър от около 3 м . В следствие на възникнал вакуум в деривацията, тръбопровода е смачкан буквално до степен, липса на каквато и да е проводимост на вода. В общественото пространство циркулира информация, че ремонта на съоръжението ще е с продължителност от порядъка на 2 и повече години. Това означава, че след започване на ремонтните дейности, яз. Доспат ще поема води от естествени притоци и валежи, без да може да изпуска вода при нужда, освен през преливника. Според последната сводка за нивото на яз. Доспат на Предприятие „Язовири и каскади“, Язовирен район „Родопи“, от 01.08.2023г., яз. Доспат е завирен на 406 103 610 млн. куб. м. от възможни 449 248 693.

Уважаеми господа, ако тази информация е вярна, то възникват много сериозни въпроси, проблеми и опасности пред населението на община Доспат и в частност на жителите на с. Барутин и част от жителите и промишлената зона на гр. Доспат. От компанията са потвърдили че ще вземат най-високи мерки за безопасност за околната среда, служителите и съоръженията. А за безопасността на населението какви мерки са взети питам? Ако в период на 2 и повече години язовир Доспат само поема и не може да изпуска вода, то неименуемо ще се стигне до преливане на вода през преливника. А при сегашното ниво на водата и при зачестилите поройни валежи напоследък, капацитета до кота преливник ще бъде достигнат още на есен. При тази ситуация, огромни маси вода ще се изливат от язовира без възможност за абсолютно никакъв контрол. По наши данни, направената корекция на река Доспатска в частта на промишлената зона на гр. Доспат , може да поема до 7 куб. м. в секунда, което е нищожно количество при положение, че се получи преливане на язовира. И в тази връзка възникват въпроси, на които следва да получа отговори, респективно да информирам население с цел превенция и прозрачност, а именно:

Какви са възникналите аварии по деривацията и какъв участък (в метри) подлежи на ремонт. Колко години ще продължи ремонта. Как ще се предотврати преливане на яз. Доспат по време на ремонтните дейности. Кои населени места по поречието на река Доспатска са поставени под риск от наводнение при евентуално преливане, включително и в съседна Гърция. С какви параметри ще е приливната вълна – метри в секунда, ниво на реката. Какви територии ще бъдат залети и какво ще е нивото на водата?

Освен това, авария от подобен тип не се е случвала от изграждането на деривацията до момента (повече от 40 години), а от компанията са потвърдили пред вестника, че са предприети действия за установяване на причините за аварията. В тази връзка, моля да бъда уведомен, както аз, така и населението , каква е причината за аварията и кои са длъжностните лица допуснали да се случи това. Каква отговорност ще понесат виновните лица, допуснали авария за милиони левове.

Уважаеми господа, дължите отговори на тези въпроси на населението на общ. Доспат, както и на всички населени места, които ще бъдат засегнати от евентуално преливане. За отговорите на тези изключително важни въпроси настоявам с най-голямата власт, която населението, което ме е избрало да ги представлявам и ръководя вече два мандата, ме е оторизирало.

Като оставам в очакване на бърза, компетентна и вярна информация по този особено важен за населението на общ. Доспат проблем, предварително Ви благодаря !

Вирни се горе