Кметът Боян Кехайов направи дарение на Центъра за социално уязвими групи в Неделино

Кметът Боян Кехайов направи дарение на Центъра за социално уязвими групи в Неделино

ЦСРИ-гр.Неделино получи дарение от Кмета на общината Боян Кехайов. Масажно легло, комбиниран апарат за раздвижване и специализирано оборудване за рехабилитационната зала бе предоставено на центъра в полза на социално уязвимите групи и за хора с физически увреждания на територията на община Неделино.Напомняме, че дарението се предоставя от Фондация „Помощ и подкрепа" към Малтийския орден в Швейцария, с подкрепата на д-р Андрей Кехайов – Председател на Сдружение „Клъстер на здравните региони".За пореден път кметът на община Неделино Боян Кехайов оказва съдействие на социално уязвимите групи от населението и по този начин им създава възможност да се възползват от предоставяните услуги на центъра.

Вирни се горе