"Клуб приятели на Регионалния музей-Смолян представя две изложби

"Клуб приятели на Регионалния музей-Смолян представя две изложби

В рамките на проект „Гражданско образование в сферата на културата” на 16 юли 2009 г. от 16:00 часа в експозиционните зали на РИМ – Смолян се откриват две гостуващи изложби. Инициативата се подкрепя от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

„Знаци на времето” е изложба на „Клуб приятели на Регионален етнографски музей – Пловдив”. Тя представя колекция старинни лампи и часовници от ХVІІІ и ХІХ век от фондовете на РЕМ – Пловдив. Водещо място в концепцията на изложбата, заема идеята за времето и методите за неговото осмисляне, структуриране и измерване. „Домът на границата на две епохи” е озаглавена изложбата на „Клуб приятели на Регионален исторически музей – Стара Загора”. Тя включва експонати, които са събрани специално за изложбата от приятелите на музея в Стара Загора, показващи характерното за дома от 50-те – 60-те години на ХХ век – всекидневна и кухня.

Въпросните два изложбени проекта допълват разказа от предмети, картини, документи, снимки на тема „Дом в Родопите” на „Клуб приятели на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – Смолян”, експонирана преди 3 месеца в музея и приемана от публиката с голям интерес. Създателите на трите изложбени проекта са изправени пред предизвикателството да ги съвместят и покажат заедно пред публика.

Вирни се горе