Клуб по история и краезнание „Обичам България“ към ППМГ „Васил Левски“ подновиха посещенията си в библиотеката

Клуб по история и краезнание „Обичам България“ към ППМГ „Васил Левски“ подновиха посещенията си в библиотеката

Клуб по история и краезнание „Обичам България“ с ръководител Цеца Делева при ППМГ „Васил Левски“ подновиха посещенията си в Регионална библиотека след премахването на ограниченията, наложени във връзка с Ковид-19. Те пожелаха да се запознаят с част от историята на гр. Смолян, свързана с неговото заселване и създаване, неговото име в миналото и днес, създаването на Смолянски окръг през 1959 г. и окрупняването му чрез обединението на трите селища Смолян, Райково и Устово през 1960 г.

Участниците в клуба разгледаха и подредената в каталожния хол на библиотеката изложба, свързана с 300 г. от рождението на Паисий Хилендарски (1722-1773 г.) и 260 г. от написването на „История славянобългарска“ (1762 г.).

Вирни се горе