Клуб „Първи на хорото" при читалище Златоград участва в Международния ден на танца

Клуб „Първи на хорото" при читалище Златоград участва в  Международния ден на танца

Клуб „Първи на хорото ” при ОНЧ ”Просвета-1908” Златоград с ръководител Даниела Тасева участва в Международен ден на танца. в гр. Гоце Делчев , който се провежда за четиринадесети пореден път. В празничния ден , посветен на Деня на танца, самодейците се включиха в дефилето , което с дълго хоро постави началото на фестивала . Наред със участници от цяла България , от Р.Македония и Турция , читалищните любители на хорото записаха много добро, атрактивно и емоционално присъствие на фестивалната сцена .

Международния ден на танца се организира от Община Гоце Делчев и НЧ ”Просвета-1865” .

Вирни се горе