Клуб на жените „Родопчанка“ реализира проект в помощ на семействата от Украйна

Клуб на жените „Родопчанка“ реализира проект в помощ на семействата от Украйна

Клуб на жените „Родопчанка“ проведе в Споделеното женско пространство информационен ден по проект „Подадена ръка на украински жени и деца, спасяващи се от война“, финансиран от Български фонд за жените в рамките на Спешния фонд в подкрепа на семейства, пострадали от войната в Украйна.

На поканата ни за участие се отзоваха повече от 20 украински жени и деца. Всички те бяха запознати с целите и заложените дейности по проекта. Предстои предоставяне на психологическа помощ на децата за преодоляване на стреса. Стремежът ни е да създадем адаптивта неформална среда, провокираща интерес към четене, рисуване, спорт и други. Представен беше график за провеждане на организираните занимания по интереси. В групите ще включим и български деца на същата възраст с цел социализиране. Заниманията ще са съобразени с възрастта на децата.

Вирни се горе