Клуб на жените "Родопчанкa" подкрепиха проект „Смолян диша“

Клуб на жените "Родопчанкa" подкрепиха  проект „Смолян диша“

Клуб на жените Родопчанкa подкрепиха проект „Смолян диша“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Български Фонд за Жените. По проекта вече са поставени на няколко места в града стойки за велосипеди. Смолянчанката Маноела Георгиева, която е дипломиран бакалавър е инициатор и ръководител на екологичния проект. "Поставянето на тези паркинги е една малка крачка към това да дишаме по-чист въздух и положителното въздействие в следствие на инициативата ще е благодарение на всеки един от нас, решил да ги използва, каза Маноела. Целта е борбата за по-чист въздух за всички. Осъществяването му не би било възможно без подкрепата на Клуб на жените Родопчанкa, Смолянски Търколяци, Young Improvers for Youth Development и община Смолян. Всички сме наясно, че дишаме замърсен въздух, особено през зимните месеци. Това явление е сериозен проблем в национален мащаб, като коства живота на хиляди българи всяка година. Битовото отопление на твърдо гориво, автомобилният транспорт, изгарянето на отпадъци са сред основните замърсители в Смолян", допълни Маноела.

Паркинги за велосипеди вече са монтирани на стария център, до театъра, до Техническия университет, до Художествената галерия и в кварталите Райково и Устово. Проектът е посветен на борбата за по-чист въздух за всички нас. "Поставянето на тези паркинги е една малка крачка към това да дишаме по-чист въздух и положителното въздействие в следствие на инициативата ще е благодарение на всеки един от нас, решил да ги използва“, коментира още Георгиева.

diha

velo

Вирни се горе