Клуб на жените “Родопчанка”- Смолян обявява К О Н К У Р С

Клуб на жените “Родопчанка”- Смолян обявява  К О Н К У Р С

По проект, финансиран от бюджета на община Смолян,

Клуб на жените “Родопчанка”-гр. Смолян обявява

К О Н К У Р С на тема : "Споделена история за велика родопчанка"

В конкурса могат да се включат ученици и младежи на възраст от 12 до 29 г.

Родопа планина е с богата история, а родопчани са родолюбиви хора, които ценят род и родина. При изпълнение на предишен проект, по който популяризирахме историите на: Рада Казалиева, Йордана Беличева, Яна Шишманова, Дора Василева и Величка Пачеджиева, установихме, че има родопчанки, с голям принос за развитието на Смолян и Родопите, но твърде малко се знае за тях.

Нашата цел е да създадем лична мотивация у учениците и младежите за проучване на стари истории, спомени, публикации, научна литература, за да ни предложат позабравени истории и биографии на други заслужили родопчанки и заедно с тези, които имаме, да положим основите за отпечатане на календар за 2024 година.

Конкурсът е с награден фонд, което ще бъде допълнителен стимул за участието на повече ученици и младежи да започнат свои проучвателни дейности, които да бъдат популяризиране чрез нас.

Историите трябва да бъдат подписани с трите имена на участника, училище или учебно заведение, клас, възраст и телефон за връзка. Според критериите за оценяване трябва да има съответствие с посочената тема, творчески подход, оригиналност, грамотност.

Критерии за оценка на историите:

• Съответствие с темата на конкурса;

• Пресъздаване на историята най-много в 2 страници със снимки;

• Историите да не са измислени, а за реални родопчанки;

• Срок за изпращане-до 15 юни на: E-mail: club.r@abv.bg

Компетентно жури ще подбере 7 истински истории, авторите на които ще бъдат наградени. Всички останали участници ще получат грамота за участие.

На 26 юни 2023г. ще бъдат обявени наградените участници и ще бъдат връчени наградите и грамотите.

Допълнителна информация за включване в конкурса - в Дом на техниката, ет. 3

или на тел. 0887 982 912, 0898453 542, 0884 500 388

БЪДЕТЕ АКТИВНИ! ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ИСТОРИИ!

Вирни се горе