„КЛУБ НА ПРЕДПРИЕМАЧА“ СЕ СФОРМИРА ВЪВ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

„КЛУБ НА ПРЕДПРИЕМАЧА“ СЕ СФОРМИРА ВЪВ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

На 20 май 2023 г. във Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“, база Смолян се сформира „Клуб на предприемача“.

Мероприятието бе открито от проф. д-р Невена Милева, Декан на факултета. Създаването на клуба е свързано с модернизацията на висшето образование. Една от дейностите в тази насока е обучението на студентите по отношение на предприемачески умения.

„Нашата цел е „Клубът на предприемача“ да бъде място за креативно мислене, изграждане на лидерски умения и подкрепа на стартиращи бизнес-идеи!“, сподели проф. Милева. „Ще каним представители на успешно развит бизнес, за да споделят със студентите своя опит.“, добави тя.

Ръководител на клуба е д-р Меги Дакова. Тя е доктор в направление 3.8. „Икономика и управление“ (индустрия).

В клуба участват студенти от двете бази на факултета. Те ще имат възможност да посещават курсове по: „Комуникативни стратегии“, „Предприемачество“, „Лидерство“, „Креативни умения“, „Дигитална креативност“, „Презентационни умения“ и други.

„Обученията имат практико-приложен характер, с малко теоретична част. Акцентът е върху учене чрез практика: учене чрез „търсене“, учене чрез „правене“ като целта е да се подготвят бъдещите добре информирани, финансово грамотни и пълноценни граждани на обществото.“, заяви д-р Дакова.

Ръководството на Физико-технологичния факултет пожелава успех на младите бъдещи предприемачи!

Вирни се горе