Киберсигурност и IT теми бяха представени на научна конференция в Смолян

Киберсигурност и IT теми бяха представени на научна конференция в Смолян

Теми, свързани с киберсигурност и информационни технологии, бяха дискутирани във втория ден от проведената в Смолян Научна национална конференция „Образование, наука, общество“, организирана от Филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“. Над 100 представители на университети и научни организации участваха във форума с 89 доклада в направленията хуманитарни, природни, педагогически, стопански и технически науки.

Научните разработки „Симулационен анализ и изследване на криптографски модели в системите за сигурност“, „Изследване на мрежови информационни системи по отношение на сигурността“, „Проектиране и разработване на софтуер за автоматизирано попълване на фирмени документи“ бяха представени от преподаватели и изследователи от базата в Смолян на Физико-технологичния факултет на ПУ.

Националната конференция е част от програмата за отбелязване на 60-годишнината от основаването на Учителския институт в Смолян и 25 г. от неговото преобразуване във Филиал на ПУ „Паисий Хилендарски“. В онлайн дискусията се включиха и проф. Петър Сотиров от университета „Мария Кюри – Склодовска“ - Полша и проф. Хетил Ро Хауге от Норвегия. Филиалът в Смолян си партнира с двустранни договори с Университета „Мария Кюри – Склодовска“, Тракийския Демокритов университет в Комотини, Тракийския университет в Одрин и университети в Залцбург и Щип.

Докладите от Научната конференция ще бъдат публикувани до края на ноември в онлайн университетско издание, предаде БТА.

Вирни се горе