Кандидати за съветници от БСП - Смолян: Къде са отговорите на нашите питания?

Кандидати за съветници от БСП - Смолян: Къде са отговорите на нашите питания?

Мълчанието по поставените от общинските съветници на БСП многобройни питания продължава, за пореден път заяви председателят на социалистите в Смолян Милко Гавазов на извънредно заседание на Общинския съвет, провело се на 9 октомври 2015 година. Той отправи искане към председателя на местния парламент Филип Топов временно изпълняващият длъжността кмет на общината да отговори на зададените въпроси, след като титулярът не е изпълнил законовите си задължения, а сега е в законен отпуск по повод предстоящите местни избори.

Още на 17 юни 2015 година Рабие Кьосева от групата на БСП-съветниците, е внесла писмено питане за размера на изплатените разходи от община Смолян за водене на граждански дела, в това число държавни такси и адвокатски хонорари, от началото на мандата до датата на регистрация на въпроса. Тя изисква и пояснения какъв е размерът на присъдените разходи за тези дела в полза на общината и каква сума е събрана от длъжниците. Както и кои са ползваните външни адвокати, какви суми поименно те са получили и кое е наложило тяхното ангажиране при наличие на Правен отдел в общинската администрация с голям брой квалифицирани юристи.

Според нея от обществен интерес е гражданите да научат има ли сключени договори за правно обслужване с външни лица, какви средства са изплатени по тях, как са избрани изпълнителите и кои са те. В заключение Рабие Кьосева повдига въпроса: проведена ли е обществена поръчка за правно обслужване на общината? В последващите три месеца, до законното прекратяване на дейността на Общинския съвет, всички тези въпроси са оставени без отговор от кмета Николай Мелемов.

Също толкова ненормално е и криенето на информация за действителното финансово състояние на общината, подчерта Милко Гавазов на извънредното заседание. Той цитира изказване на бившия кмет пред медия, направено преди 3 години: „За една година успяхме да стабилизираме общината. С помощта на правителството и с наложената финансова дисциплина общината се е справила с разплащането на старите задължения. Това ще ни даде възможност през втората година да направим неща, които не са се случвали в Смолян”.

Сега чуваме друго твърдение, че ще „нулира” натрупаните задължения през следващия мандат, може би в неговия край. Затова имаме основание да попитаме, кога говори истината – преди три години, когато рапортува, че е разплатил напълно „старите задължения”, или сега, когато обещава да направи това през следващия мандат? – отправи своя риторичен въпрос Милко Гавазов.

Досегашните съветници на БСП и кандидатите за следващия мандат настояват подробно и точно да се информира обществеността за всички задължения – кога са възникнали, по какви причини и какво е положението с тяхното издължаване. А не да се манипулира общественото мнение с общи твърдения. Към същото искане се присъедини и кандидатът за кмет на общината Стефан Сабрутев.

Липсата на яснота по изложените въпроси е част от практиката да не се отговаря на питанията или това да се прави формално и частично. Дори да се стигне до абсурдната ситуация общинските съветници да плащат такси по Закона за достъп до информация, за да получават исканите сведения. Когато те са им необходими, за да изпълняват пълноценно своите функции. Социалистите призовават изпълняващата длъжността кмет на общината да публикува незабавно пълна справка за всички задължения на общината към настоящия момент, както и справка за точното състояние на общинските финанси.

Председателят на Общинския съвет Филип Топов обясни, че на този етап исканите отговори не могат да бъдат предоставени.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вирни се горе