Кампания популяризира дивите орхидеи в Родопите

Кампания популяризира дивите орхидеи в Родопите

Информационна кампания на община Смолян, популяризираща опазването на диви орхидеи в Родопите, е сред добрите примери за проекти, свързани със защитени зони по НАТУРА 2000 в региона. Това бе посочено на проведена днес в РИОСВ – Смолян среща дискусия на тема „НАТУРА 2000 – План за бъдещето на Родопите“.

Проектът на практика доказва, че опазването на НАТУРА зоните и развитието на туризма в региона не са контрапункт, според Ефтима Петкова, директор на дирекция „Стратегическо планиране, проекти и туризъм“ в Община Смолян. След приключване на проекта е повишен интересът към маршрутите за природен туризъм до местообитанията на орхидеи на територията на община Смолян. Темата за зоните по НАТУРА 2000 бе сред дискутираните въпроси и на конференцията "Климатичните промени" по проект "Български гласове за Европа" .

В рамките на информационната кампания са организирани образователни турове, изложби и творчески ателиета, представящи богатството и многообразието от диви орхидеи, които се срещат в Родопите. Проектът „Споделена визия за екологична мрежа НАТУРА 2000 в регион Смолян“ показа, че изискванията за зоните по НАТУРА не са само ограничения, а и дават много възможности, допълни Петкова. Според нея резултатите от кампанията за популяризиране на местообитанията на орхидеите от друга страна показва, че първоначалният скептицизъм при въвеждането на зоните по НАТУРА се дължи по-скоро на недостатъчна информираност.

Девет защитени зони по НАТУРА 2000, покриващи площ от 211 хил. хектара, има в региона в обхвата на РИОСВ-Смолян, посочиха от еко инспекцията. НАТУРА зоните заемат около половината от територията на област Смолян и общините Ардино, Лъки и Сатовча.

Районът на Родопите е най-богатият на видове висши растения в страната, а България е втората в Европа страна по флористично разнообразие на висши растения, посочи Михаела Йорданова, ботаник. Тя допълни, че от десетките видове диви орхидеи, срещани в България, преобладаваща част могат да се видят в Родопите. Според Йорданова Родопите са изключително подходяща дестинация за природен туризъм, а въвеждането на защитените зони по НАТУРА са удачният модел за съхранение на биоразнообразието, постигайки амалгама между селищата, интересите на хората и ресурса на планината, предаде БТА.

Вирни се горе