Камбарев осъди Мелемов

Камбарев осъди Мелемов

Стана ясно, че върху Община Смолян години наред не е бил упражняван контрол от одитен комитет

Народният представител от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ Михал Камбарев осъди кмета Николай Мелемов за опит за прикриване на информация. След поискана обществена информация от Камбарев относно одитния комитет и контрол на Община Смолян, Мелемов издаде незаконосъобразно решение, с което не беше предоставена информацията. Това решение обаче противоречи на българския закон, както потвърди и съдът.

В хода на съдебното производство стана ясно, че Общината не е формирала одитен комитет, който е задължителен съгласно Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

В съответствие с националните законодателни изисквания, към всяка община, с изградено звено за вътрешен одит, задължително следва да се създават одитни комитети, състоящи се от вътрешни и външни одитори. Тези комитети имат редица отговорности, включително наблюдение на финансовото състояние на общината, наблюдение на управлението на риска и финансовото отчитане.

Имайки предвид важността на дейността на Одитния комитет, Михал Камбарев и екипът на “Продължаваме Промяната” - Смолян подадоха запитване по ЗДОИ до Община Смолян, за да се запознаят с дейността именно на този орган. Съгласно мотивите на Административен съд - Смолян, в случая се иска информация за дейността на одитен комитет в организация от публичния сектор, която без съмнение се класифицира като ”обществена”.

Отговорът на Общината по Искането се оказа противоречив. В Решението за предоставяне на информация, кметът на Община Смолян еднозначно отговаря, че дава достъп до исканите данни. В предоставените документи обаче информация за одитен комитет липсва. Няма протоколи, решения или процедури.

Административният съд реши, че Общината не предоставя исканите документи, просто защото Одитен комитет не функционира, като съдът задължава Общината да се произнесе повторно по искането на Михал Камбарев.

За пореден път ясно се потвърждава, че Община Смолян не отдава никакво значение на прозрачността и съответствието със законите. Отделен е фактът, че Община Смолян нарушава задължението за създаване на Одитен комитет. Това може би не е и случайно, защото именно Одитният комитет би следвало да проверява разходите на Общината, законосъобразността на продажбите на имоти и апартаменти на Община Смолян и изпълнението на множество публични проекти като например известният „Воден цикъл“.

Екипът на "Продължаваме Промяната" - Смолян изразява разочарованието си от поредното скандално погазване на законите в България от страна на кмета на Община Смолян. "Продължаваме Промяната" - Смолян апелира към общинските органи да предприемат спешни и адекватни мерки за създаване и функциониране на Одитен комитет, за да бъде възстановено доверието на гражданите и осигурена прозрачност във всяко едно действие на общинската администрация. Особено внимание обръщаме и на Общинския съвет на Община Смолян, който също би следвало да използва своите правомощия и задължения, за да обезпечи спазването на законите от страна на Община Смолян.

Пресцентър ПП

Колаж: Продължаваме Промяната

Вирни се горе