Камарата на инженерите награди дипломирани студенти от Физико-технологичния факултет към ПУ

Камарата на инженерите награди дипломирани студенти от Физико-технологичния факултет към ПУ

КАМАРАТА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ НАГРАДИ ДИПЛОМИРАНИ СТУДЕНТИ ОТ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ КЪМ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

За трета поредна година Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране – регионална колегия Смолян (КИИП – РК Смолян) награди с еднократни стипендии най-добрите разработки на дипломантите от Физико-технологичния факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“. Представители на Камарата присъстваха на дипломните защити в база Смолян през месец юли и септември тази година. Те отличиха разработките на четирима от завършилите инженери Випуск 2021. В края на календарната година председателят на Камарата инж. Георги Кабасанов връчи парични награди на отличените: инж. Иван Гемиев, инж. Съби Кафеджиев, инж. Елза Чинова и инж. Костадин Недев. „За пореден път съм впечатлен от високото ниво на представените дипломни работи“, споделя инж. Кабасанов и поздравява дипломантите и техните ръководители. „Техническите науки изискват много труд и упоритост. Но резултатите показват, че когато има желание и трудолюбие, всичко е постижимо. Целта на стипендиите е да се поощряват студентите да разработват дипломни проекти, в които да съчетаят теоретичните си познания с практическата реализация“, заключи инж. Кабасанов.

Всеки от дипломираните студенти със защитена дипломна работа от Факултета в база Смолян получава грамота от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Снимка инж. Кабасанов връчва наградата на инж. Съби Кафеджиев

Вирни се горе