Камара на строителите в България, областно представителство Смолян отбеляза празника на строителите Димитровден и раздаде призовете „Строител на годината“

Камара на строителите в България, областно представителство Смолян отбеляза празника на строителите Димитровден и раздаде призовете „Строител на годината“

Събитието се състоя в ресторанта на хотел „Александър“ в Златоград. Негов домакин бе председателят на ОП на КСБ – Смолян, инж. Асен Соколов. Празникът бе уважен от областния управител на Смолян Стефан Сабрутев, председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев, председателя на ОП на КСБ – София, инж. Любомир Качамаков, кметовете на Неделино Боян Кехайов, на Златоград Мирослав Янчев и на Рудозем Румен Пехливанов, директора на ВСУ „Черноризец Храбър“ – филиал Смолян, доц. д-р Анелия Пържанова и др. Официалното издание на КСБ бе представено от инж. Пламен Пергелов, председател на СД на „Вестник Строител“ ЕАД, и Ренета Николова, прокурист и главен редактор.

„През 2022 г. тържеството се организира под знака на 15-годишния юбилей от създаването на КСБ и Областното представителство в Смолян. По този повод провеждаме събитието в живописния Златоград, който пази атмосферата на старата родопска архитектура и духа на възрожденските строители. Нека това ни припомни, че границите на съграденото от нас надхвърлят човешкия живот, а строителната професия увековечава своите майстори.“ С тези думи инж. Асен Соколов откри събитието.

Юбилейното тържество в Златоград бе повод за връчване на отличия, които открояват значението на важни за историята на Камарата и Областното представителство в Смолян личности, институции и компании.

Владимир Кехайов, два мандата председател на ОП на КСБ – Смолян, член на УС на КСБ и почетен председател на Областното представителство, получи три отличия. Той бе удостоен от КСБ с първия плакет за цялостен принос за утвърждаването на Камарата на строителите в България, както и за развитието на сектор „Строителство“ в област Смолян. Наградата бе връчена от председателя на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Вестник „Строител“ почете първия в историята на Камарата почетен председател на Областно представителство с благодарствена грамота за успешното партньорство и ползотворната съвместна работа при реализирането на общите инициативи в защита на интересите на родопските строители. Грамотата бе връчена от прокуриста и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова. ОП на КСБ в Смолян уважи ролята на Владимир Кехайов и приноса му към укрепването на регионалната структура.

„За мен наградата от КСБ е голяма чест и истинско признание за труда ми през шестте години, в които бях председател на Областното представителство в Смолян“, заяви Кехайов. „Гордея се с постиженията на нашата структура в този нелек за бранша ни период, защото успехите се случиха благодарение на много труд и усилия. Убеден съм в качествата на новия председател на ОП на КСБ – Смолян, инж. Асен Соколов и му гласувам пълно доверие, че ще защити и доразвие успехите ни“, заяви още Владимир Кехайов.

15-годишният юбилей на Камарата на строителите в България бе повод за връчване на награда за значим принос в ръководството на ОП на КСБ – Смолян, и на Весела Цолова, председател на областната структура в периода 2013-2016 г.

Председателят на ОП Смолян инж. Соколов обяви, че тази година чрез класацията „Строител на годината“ ръководството отдава дължимото на различните поколения строители в Областното представителство – от стожерите на строителната традиция до достойните наследници, от първооснователите до обещаващите млади специалисти. „Отличаваме и най-изтъкнатите имена сред колегите ни, които дават вдъхновяващ пример за коректност, отлични постижения и утвърждават авторитета на целия бранш“, заяви той. Признание в категорията „Стожери на строителната традиция“ като дългогодишни успешни и устойчиви строителни компании получиха Стефан Пачеджиев от „Стифстрой“ ЕООД, Спиро Чавдаров, управител на „Дюлгер“ООД - Смолян, Манол Чернев от ЕТ „Конгломерат – строй“ – Смолян, Илияна Такова и Чавдар Каварджиев от „Тандем инвест“ – Чепеларе, и Христо Петков от „Строител“ ЕООД - Златоград.

Същевременно бе уважена и традицията за приемственост в строителната професия, като бяха наградени по-млади колеги, които са поели по стъпките на своите родители – Пламен Хайтов от „Пимс строй“ ЕООД, Даян Дяков от „Едистрой“ ЕООД, Вели Паликаров от „Сепал“ ЕООД, Никола Мурджев от „Мурджев транс“, Мирослав Кехайов от „Крис-МТ“ ООД и Христо Дангалов от „Термо-билд“ ООД.

Областният управител на Смолян Стефан Сабрутев връчи една уникална награда на „Ростер“ ООД за „Най-крупен работодател в частния сектор, лоялен към Родопите“. Бяха отбелязани постиженията и на двама представители на специализираното строително образование в Смолянския регион – доц. д-р Анелия Пържанова – директор на ВСУ „Черноризец Храбър“ - филиал Смолян, и Антоанета Караджова, директор на Смолянската гимназия по туризъм и строителство, с чиито принос се утвърждава висшето и средно строително образование в региона.

Във всяко издание на класацията „Строител на годината“ ръководството на ОП на КСБ – Смолян, неизменно отделя специално място на фирмите с безупречен авторитет на коректни партньори и колеги. Тази година бяха отличени „Стройвъзход“ ООД и „Виденица- 2004“ ЕООД.

Награди получиха няколко компании, които във времена на сложна икономическа обстановка са открили нови хоризонти за развитие на бизнеса си и са го разширили с упорит труд и далновидност. „Викторио“ ЕООД взе приз за бележит ръст в развитието на фирмата, а като перспективни строителни компании получиха признание „Дис Комерс Ю“ ООД, „Креатив билд“ ООД, „Венигаз“ ЕООД, „Доманиа“ ООД, „Гочев стил“ ООД, „Марибор-строй“ ЕООД, „Леовихилдо“ ЕООД и „Мони-07“ ЕООД.

ОП Смолян отбеляза и значението на вестник „Строител“, като удостои изданието на КСБ с грамота „Отличен медиен партньор на Областно представителство – Смолян“ за поредицата от иновативни и плодотворни съвместни инициативи в последните години. Наградата получи председателят на Съвета на директорите на „Вестник Строител“ ЕАД инж. Пламен Пергелов.

Официалната част на празника приключи с презентацията „Историята в образи и факти“, представяща най-важните събития в ОП на КСБ – Смолян, през 15-годишната история в хронологичен ред. Тържеството продължи в духа на родопската фолклорна традиция с Виевската фолк група.

Вирни се горе