Към днешна дата в България има 205 населени места без нито един жител, 142 общини са с население под 10 000 души

 Към днешна дата в България има 205 населени места без нито един жител, 142 общини са с население под 10 000 души

Към 31.12.2022 г. населените места без нито един жител са 205, като най-голям брой от тях се намират в областите Велико Търново (69), Габрово (68), Кърджали (9), Смолян (9) и Кюстендил (9). В 1 249 села, или в 23.8% от населените места, живеят от 1 до 49 души включително. С население над 100 хил. души са шест града в страната, в които живее 35.0% от населението на страната. Информацията е на НСИ.

Най-голямата по брой на населението община в България е Столична. Освен нея още 7 общини в страната са с население над 100 000 души - Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен и Плевен. Относителният дял на населението в тези 8 общини представлява 40.7% от цялото население в страната. Към края на 2022 г. от общо 265 общини в страната 142 от тях са с население под 10 000 души. Относителният дял на населението в тези общини представлява 11.9% от общото население в страната. Най-малката община в страната е Трекляно (област Кюстендил) с население едва 470 души, следвана от община Бойница (област Видин) с население 740 души.

Вирни се горе