Какво трябва да знаем за здравното застраховане

Какво трябва да знаем за здравното застраховане

Здравното застраховане е инструмент, чрез който можем да се погрижим по-добре за здравето си, в случай на злополука, инцидент или непредвидено боледуване. В тази статия ще Ви представим повече за здравното застраховане, както и за някои от основните му плюсове.

Какво представлява здравното застраховане

Здравното застраховане (наричано още ‘допълнително здравно осигуряване’) е доброволна услуга, за разлика от задължителното здравно осигуряване. То може да бъде закупено от частни застрахователни фирми и в замяна ни предоставя с допълнителни здравни услуги и преимущества, които се заплащат от нашия застраховател. Ето и основния принцип: ако закупите здравна застраховка, заплащате премия, която Вашия застраховател събира в общ фонд за същия вид застраховка. Вие сключвате договор, който покрива редица ситуации и медицински услуги, които можете да използвате. Ако настъпи инцидент или имате нужда да ползвате някоя от договорните услуги поради друга причина, допустима според договора Ви, застрахователят ще заплати сумата по тези разходи в рамките на определен лимит.

Допълнителното здравно застраховане предоставя достъп до следните услуги: профилактика, болнично лечение, извънболнично лечение, физиотерапия, рехабилитация, медикаменти и лечебни консумативи, услуги за бременни жени, стоматологични услуги и други медицински услуги.

Какви плюсове има здравната застраховка

И все така, защо да си направим здравна застраховка? Редно е да се запознаем и с някои от основните предимства на здравното застраховане. Ето ги и тях:

Сигурност

Най-важното предимство на здравната застраховка е, че предоставя сигурност. Идеята за допълнителното здравно осигуряване е да предостави спокойствие на застрахования, че в случай на неблагоприятна ситуация, същият ще има достъп до навременна медицинска грижа и че финансовият фактор няма да попречи на лечението му. Непредвидимостта и несигурността са константен фактор в ежедневието и макар никой да не може да ги елиминира, здравната застраховка предоставя възможност да минимизираме щетите от тези ситуации. Закупуването на здравна застраховка може да се разглежда като закупуване на спокойствие, както за нас, така и за хората около нас, за семейството ни и дори за нашите колеги, ако застраховката се отнася за фирма.

Достъп до медицинска грижа

Друг ключов фактор е достъпът до по-добра и навременна медицинска грижа. Здравното застраховане осигурява достъп до най-квалифицираните специалисти в страната, до навременна профилактика и установяване на здравния проблем и до навременно лечение и третиране на заболяването или щетите от инцидента. Предоставя и настаняване в болнични заведения и достъп до извънредна лекарска грижа. Комплексната съвкупност от болнични, извънболнични и други услуги дават предимство на застрахованите граждани пред тези, които имат единствено задължителната здравна застраховка по НЗОК.

Пестеливост

Пестеливостта също е решаващ фактор за избирането на медицинска застраховка. Премията, която заплащате при застраховане, покрива уговорените в договора Ви услуги. Това Ви освобождава от моментното и най-често голямо заплащане при оползотворяване на услугите, включени в пакета Ви. Не е за пренебрегване и широката гама от платени тестове в лабораторни условия и покрити медикаменти, която получавате при застраховане, тъй като въпросните неща често се оказват най-скъпата част от лечението. Имайте предвид, че застрахователните договори имат лимит за сумите, които могат да покрият. Винаги сверявайте средствата, които имате в наличност за консумативи, в здравната си застраховка.

Как може да си направите здравна застраховка?

Здравна застраховка можете да направите с частна застрахователна фирма. Преди да сключите договор за здравна застраховка, преценете добре услугите, от които искате да се възползвате. Някои застрахователи предлагат стандартизирани пакети с покрити медицински услуги; редица от тях са споменати в тази статия. Има застрахователи, които предлагат и конкретни застраховки за по-сериозни болести и по-сложни медицински намеси. Уверете се, че застрахователят е доверен партньор и че може да отговори на нуждите Ви при сключване на договор.

Вирни се горе