Какво трябва да знаем преди да рефинансираме кредит?

Какво трябва да знаем преди да рефинансираме кредит?

Рефинансирането на кредит е нещо, което е наложително в случаи, когато преди това не сте си направили добра сметка. Ако и при вас е така, вече знаете колко е важно да не бързате, да проучите добре офертите на различни кредитни компании и да прочетете всичко преди да подпишете документите. Ще ви запознаем отблизо с това какво представлява рефинансирането на заем и как най-добре можете да се възползвате от него.

Какво представлява услугата рефинансиране на кредит и защо е нужна?

Рефинансирането е отпускане на нов кредит, за да се погаси вече съществуващ такъв. Възможно е също предоговаряне на условията и промяна на заема. Това се налага в моменти, когато не успявате да погасявате вноските и когато кредитът има неизгодни за вас условия. Ако направите добро проучване на различните оферти, ще можете да намалите разходите по изплащането на заема.

Къде може да се направи рефинансиране на кредит?

Рефинансиране на кредит може да се направи там, където той е изтеглен, а може също да се потърси друга банка или финансова институция. Ако правите рефинансирането на същото място, тогава процесът ще бъде доста по-бърз, защото информацията за вас вече е налична. Към договора ще се прикрепят допълнителните документи, които отразяват промените в условията.

Необходимо е да изчислите всички разходи по рефинансирането и да се запознаете добре с новите условия

За да бъдете сигурни, че рефинансирането на кредит е изгодно във вашия случай, трябва да сметнете абсолютно всички разходи, дори и тези, които не са включени в новия договор. Имайте предвид таксата за референция от настоящия кредитор, таксата за предсрочно погасяване, ако има такава и другите дължими комисионни. Трябва да се направи изчисление за годишен процент на разходите, както и да се запознаете подробно с новите условия по заема. Пресметнете каква ще е окончателната сума, която ще трябва да внесете, за да прецените дали си струва. Ако имате лоша кредитна история, възможно е таксите и комисионните да бъдат по-високи. Същото се отнася и в случай, че не можете да докажете достатъчно приходи за покриване на вноските. В сайтовете на различни кредитни компании има калкулатори за peфинaнcиpaнe нa ĸpeдити. Въведете параметрите на настоящия заем и на офертата за рефинансиране, за да разберете новата месечна вноска и общо погасените суми.

Има ли недостатъци при рефинансиране на кредит?

Различните банки и кредитни компании могат да ви предоставят разнообразни условия за рефинансиране, които изглеждат примамливо. Но трябва да бъдете много внимателни, особено при ипотечен кредит, когато става дума за по-дългосрочно обвързване. Когато кандидатствате за по-голяма сума от необходимата за рефинансиране, за да имате допълнителни финансови средства, трябва много добре да помислите дали това е необходимо и дали би било изгодно. След като направите всички нужни изчисления, вижте дали лихвеният процент увеличава прекалено много сумата за погасяване. Защото, ако се съгласите на подобна оферта, тогава рефинансирането няма да бъде изгодно за вас.

Какви са разликите между рефинансиране на ипотечен кредит и друг вид заем?

Ако сте решили да правите рефинансиране на ипотечен заем, имайте предвид, че ще са ви нужни значително повече пари и време. Това е като тегленето на нов кредит с учредяване на нова договорна ипотека върху имота. Необходимо е да се извадят актуални документи от различни институции. Прави се пазарна оценка на имота от лицензиран оценител. Обикновено, рефинансирането при ипотечен кредит става за около месец. Банкови такси има както за новия кредит, така и за заличаването на старата ипотека. Размерът на разходите зависи от размера на кредита, който се рефинансира. Вие ще спестите пари от други такси и от лихви, но с течение на времето. Както вече казахме, трябва да си направите добра сметка дали рефинансирането си струва. Когато става въпрос за потребителски кредит от банка или от друга финансова институция, нещата стават много по-лесно и бързо.

Как да изберете сред многото оферти за рефинансиране на заем?

Някои оферти за рефинансиране включват премахване или намаляване на някои такси. При ипотечен кредит е възможно част от нотариалните разходи за учредяване на новата ипотека да бъдат поети от банката или кредитната компания. Необходимо е да прегледате подробно всички оферти за рефинансиране и да ги сравните с настоящия заем. Така ще сте наясно дали е добра идея да рефинансирате кредита. Може да ползвате услугите на кредитен консултант, ако не можете сами да се справите с толкова много сметки и документация, и ако искате да си спестите време.

Кога да правим и кога да не правим рефинансиране на кредит?

Рефинансирайте заеми, за да намалите разходите и за да подобрите условията им. Във всички други случаи е по-добре да не прибягвате до рефинансиране на кредит. Най-добре е при различните ситуации да търсите помощ от експерти, които могат да ви насочат какво е най-добре да направите в конкретния случай. Важно е да не рискувате, за да не влошите нещата още повече. За да подобрите финансовото си състояние, трябва да влагате време в проучвания и да не бързате да се съгласявате на всяка оферта, която изглежда атрактивно.

Вирни се горе