Какво представлява P2P кредитирането?

Какво представлява P2P кредитирането?

P2P (от английски език peer-to-peer) кредитирането позволява на физическите лица да получават заеми директно от други лица, премахвайки финансовата институция като посредник. Уебсайтовете, които улесняват P2P кредитирането, значително увеличиха приемането му като алтернативен метод за финансиране.

P2P кредитирането е известно още като „социално кредитиране“ или „колективно кредитиране“. Съществува едва от 2005 г., но има няколко приложения, включително и възможност за инвестиция в P2P кредити.

Как работят Р2Р заемите?

P2P сайтовете за кредитиране свързват кредитополучателите директно с кредиторите. Всеки уебсайт определя тарифите и условията и позволява транзакцията. Повечето сайтове имат широк диапазон от лихвени проценти в зависимост от кредитоспособността на кандидата.

За да се изпълни целия процес, първо инвеститор отваря сметка в сайта и депозира парична сума, която да бъде разпределена в заеми. Кандидатът за заем публикува финансов профил, на който е присвоена рискова категория, която определя лихвения процент, който кандидатът ще плати. Кандидатът за кредит може да прегледа офертите и да приеме една. (Някои кандидати разделят заявките си на части и приемат множество оферти.) Паричният превод и месечните плащания се обработват чрез платформата. Процесът може да бъде напълно автоматизиран или кредиторите и кредитополучателите могат да изберат да се пазарят.

История на Peer-to-Peer (P2P) кредитирането

В началото P2P системата за кредитиране се смяташе, че предлага достъп до кредити на хора, които биха били отхвърлени от конвенционалните институции или алтернативен начин за консолидиране на дълга по студентски заем при по-изгодна лихва.

През последните години обаче сайтовете за P2P кредитиране разшириха обхвата си. Сега повечето са насочени към потребители, които искат да изплатят дълг по кредитна карта при по-нисък лихвен процент. Заеми за подобряване на дома и автофинансиране също се предлагат в сайтове за P2P заеми.

Тарифите за кандидати с добра кредитна история често са по-ниски от сравнимите банкови ставки, докато ставките за кандидати с оскъдно кредитно досие може да са много по-високи.

За заемодателите P2P кредитирането е начин за генериране на доход от лихви върху парите им при процент, който надвишава тези, предлагани от конвенционалните спестовни сметки или депозитни сертификати (CD).

Специални съображения

Хората, които желаят да заемат пари чрез сайт за P2P заеми, трябва да обмислят възможността, че техните кредитополучатели има възможност да спрат да изплащат заемите си. Изследванията на платформите за P2P кредитиране показват, че неизпълнението на задълженията е много по-често срещано при тях, отколкото при традиционните финансови институции, а разликата понякога надвишава 10%.

Всеки потребител или инвеститор, обмислящ P2P кредитиране, трябва също да провери таксите за транзакции в избрания от него сайт. Всяка онлайн платформа печели пари по различен начин, но таксите и комисионните могат да бъдат начислени на кредитора, кредитополучателя или и на двамата. Подобно на банките, сайтовете могат да начисляват такси за отпускане на заеми, такси за закъснение и такси за отхвърлени плащания.

Какъв е риска при Peer-to-Peer кредитирането (P2P)?

Партньорското кредитиране е по-рисково от спестовна сметка или сертификат за депозит, но лихвените проценти често са много по-високи. Това е така, защото хората, които инвестират в партньорски сайт за кредитиране, поемат по-голямата част от риска, който обикновено се поема от банки или други финансови институции.

Вирни се горе