Какви са опциите ни за заем ако имаме лоша кредитна история?

Какви са опциите ни за заем ако имаме лоша кредитна история?

При наличие на лоша кредитна история и финансови затруднения, мнозина се чувстват отчаяни и безпомощни в отношение на възможностите за заем. Съществуват възможности да получите финансова помощ дори когато имате лошо ЦКР. Важно е да сте наясно с опциите за вземане на кредит и да направите възможно най-информирания избор.

Заемите от частни лица са един от вариантите в такива случаи, но трябва да сте внимателни – прочетете повече за рисковете тук.

Защо има значение кредитната история?

Тя играе важна роля при кандидатстването за заеми. Тя дава представа за вашата финансова отговорност и способност да изпълнявате плащанията си своевременно. Лошата кредитна история може да създаде предизвикателства при търсенето на финансиране, но не трябва да се отчайвате. Все още има няколко опции, които можете да използвате.

Предизвикателствата при заемане с лоша кредитна история

При заемане с лошо кредитно досие, се изправяте пред някои предизвикателства. Възможно е кредиторите да се колебаят да предоставят заеми на лице с лоша история (т.нар. “лош платец”) поради риска кредитът да не бъде изплатен или да има забавени вноски. Въпреки това има алтернативни начини да получите необходимите средства, дори и при тези обстоятелства.

Какво е лоша кредитна история?

Кредитното досие се съхранява в ЦКР (Централен кредитен регистър) и съдържа информация за кредитите ви за последните 5 години. Лошата история се характеризира със забележки, които са обикновено резултат от неплащане на вноски в срок, невъзстановени заеми или фалити. Всички тези фактори намаляват вашия кредитен рейтинг и оказват влияние върху историята ви.

Как се определя?

Лошата кредитна история може да бъде резултат от няколко причини. Неплащането на вноски по кредити, финансови затруднения, загуба на работа или непредвидени разходи. Разбирането на причините зад лошото досие може да ви помогне да предприемете подходящите стъпки за подобрение.

Опции за заем с лоша кредитна история

Заеми от семейство и приятели

Една от опциите е заем от семейство или приятели. Тя може да бъде по-достъпен начин за финансиране, като се избягват банковите изисквания. Въпреки това бъдете внимателни при заемането на пари от близките си, тъй като това може да окаже влияние на взаимоотношенията ви.

Микрофинансиране и кредити от небанкови институции

Микрофинансирането и кредитите от небанкови финансови институции като Cashcredit.bg предлагат възможности за заемане на суми по-малки от тези, които предлагат банките. Тези кредити обикновено са насочени към хора със слаба кредитна история и предоставят по-голяма гъвкавост в условията.

Заеми срещу залог

Заемите срещу залог предлагат възможност за заемане на пари, като предоставите имущество като гаранция. Можете да заложите недвижимо или движимо имущество - например имот или автомобил. Залогът намалява риска за заемодателя и улеснява одобряването на заема, дори и при лоша кредитна история.

Заеми със съпровождащи услуги и финансово обучение

Някои финансови институции предлагат заеми със съпровождащи услуги и финансово обучение за хора с лоша кредитна история. Тези програми ви помагат да разберете вашата финансова ситуация, да управлявате бюджета си и да подобрите финансовите си навици.

Подготовка за заемане с лоша кредитна история

Изграждане на финансов план и бюджет

Преди да кандидатствате за кредит е важно да изградите финансов план:

  • анализирайте своите текущи доходи и разходи;

  • определете колко можете да отделяте за месечните вноски по заема;

  • определете колко време можете да изплащате заема.

Изграждането на реалистичен финансов план ще допринесе за подобряването на вашия кредитен профил и ще покаже заемодателите, че сте финансово отговорни и стабилни.

Редовно плащане на задълженията

Редовното плащане на текущите ви задължения е от решаващо значение за подобряване на вашата кредитна история. Плащайте своите сметки редовно и в срок. Това ще подобри вашия кредитен рейтинг.

Препоръки

Вашите финансови отношения и препоръките от хора, които ви познават добре, могат да се окажат полезни при кандидатстването за заеми. Ако познавате банкови служители или други финансови специалисти, можете да поискате препоръка, която да подкрепи вашето кандидатстване за заем.

Вирни се горе