Как да не ни се налага да търсим кредити с лошо ЦКР?

Как да не ни се налага да търсим кредити с лошо ЦКР?

В последните години драстично се увеличи търсенето на кредити с лошо ЦКР. Това е така, защото финансовите кризи идват една след друга, а инфлацията и безработицата се увеличават. Това води до теглене на кредити и забавяне на връщането им. Когато не връщате заемите си навреме, освен, че ви се трупат наказателни лихви, които оскъпяват кредита, кредитната ви история също се влошава.

Пази ли се вашата кредитна история?

Информацията за кредитната ти задлъжнялост се записва в Централния кредитен регистър на БНБ. Всяка кредитна институция е задължена веднъж месечно да подава към регистъра всички свои клиенти, които не са погасили месечните си задължения в срок. По този начин се създава доста подробна база данни за поведението ви през дълъг период от време. Информацията в ЦКР е достъпна, както за вас, така и за всички кредитори на пазара. Добрата новина е, че информацията там се пази за срок само пет години назад. Ако преди по-дълго време сте имали проблеми с връщането на заемите си, сега те няма да бъдат взети предвид.

Всяка кредитна компания ползва различен модел за определяне на риск политиката, по която работи. Доколко една влошена кредитна история ще окаже тежест върху това дали ще ви одобрят за кредит, зависи също и от това каква сума искате да вземете и какъв ще бъде срокът за погасяване на задължението. Повечето кредитни институции, които дават кредити с лошо ЦКР обикновено отпуснат ниски суми или изискват някакъв вид гаранция като поръчител или банкова гаранция.

Поддържайте контакти със своя кредитен консултант

Когато виждат, че нямат достатъчно средства, за да платят месечната си вноска, повечето потребители изключват телефона си и се крият от фирмата кредитор. Това обаче е лоша стратегия. Ако не можете да платите вноската си е добре да се свържете с обслужващият ви кредитен консултант. Има голям шанс той да ви предложи промяна в погасителния план, с която да избегнете влошаването на вашето ЦКР.

Как да имате добра кредитна история?

Ето нашите препоръки за поддържане на добро ЦКР:

Не теглете прекалено много кредити. Всеки нов заем не работи във ваша полза. Ако ви е нужен нов кредит, най-добре попитайте за рефинансиране.

Колкото повече кредити имате, толкова по-трудно е да ги погасявате.

Не вземай те по-голяма сума от тази, която в и е нужна. Има фирми за бързи кредити, които ще ви изкушат с предложение за по-голяма сума, от тази за която сте кандидатствали. Помислете преди да приемете. Допълнителните средства, могат да бъдат похарчени доста лесно, а върху тях също има лихва.

Планирайте добре падежната дата. Когато правите погасителен план, изберете падежна дата, в която ще можете да платите. Съобразете се с датата на вземане на заплата.

При възможност погасете заема си предсрочно. Когато погасявате предсрочно, спестявате пари от лихви. Също така кредитната ви история се подобрява и можете да теглите по-изгодни заеми в бъдеще.

Вирни се горе