Къде в община Смолян да предаваме опасните отпадъци?

Къде в община Смолян да предаваме опасните отпадъци?

Във връзка с традиционното организиране на кампанията за пролетно почистване и тази година Общинската администрация предоставя информация на обществеността за опасните отпадъци, които по изискване на нормативните актове, задължително се събират разделно от всички производители, разпространители и потребители на стоки,съобщиха от пресцентъра на общината.

Десетки тонове от тези отпадъци (пластмасови, метални и стъклени опаковки, батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване) излизат от употреба всяка година. Тяхното изхвърляне и събиране е от изключителна важност за населението. Община Смолян отскоро работи за безопасното им третиране. Сметището в „Теклен дол” е проектирано съобразно изискванията за безопасно обработване и съхранение на смесените твърди битови отпадъци.

Що се отнася до опасните компоненти на отпадъците, малцина от нас си даваме сметка за трайното увреждане на природата, което нанасяме след като изхвърляме в контейнерите пластмасови и метални опаковки, различни по обем найлони, кашони, дори дървета и автомобилни гуми, строителни изрезки и камъни. Това е показател за слабата ни информираност как да събираме и предаваме разделно битовите отпадъци и да запазваме ресурсите, които ползваме.

В рамките на изискванията на Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, Община Смолян осъществява съвместни решения за внедряване на системи за разделно събиране на масово разпространените отпадъци от всички видове ОПАКОВКИ – пластмаса, метал, хартия и стъкло; БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ; ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА, БРАКУВАНО ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ.

Фирма „Екопак България” извършва събирането и транспортирането на обществените цветни контейнери за отпадъците от опаковки ежеседмично за град Смолян, като за търговските обекти съществува схема за събиране и транспортиране от мястото на самия обект на обемните отпадъци от хартия и картон, найлон и стъкло. Ежемесечно се извършва събиране по селата, включени в системата за разделно събиране на опаковки, (Момчиловци, Широка лъка, Стойките, Смилян, Арда, Могилица и Подвис).

Фирма „Тонер Дайрект България” извършва извозването на отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Организацията конкретно извозва и рециклира бракуваното, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (компютърна, офис техника и отработени офис консумативи, домакински електроуреди, битова електроника, електрически инструменти, измервателно, медицинско и лабораторно оборудване), генерирана на територията на общината. Извозването се осъществява по заявка от старна на Община Смолян най-малко два пъти годишно. Твърдите отпадъци от електрическо и електронно оборудване, се събират в складовите помещения, намиращи се в базите на ползвателите – обществените, социалните и административните сгради, търговските и комплексните центровее. Гражданите могат да събират и предават отпадъците от електрическо и електронно оборудване, директно в сградата на Общинска администрация Смолян.

Изключително важно е за жителите на община Смолян, да работят надеждно системите за разделно събиране на отпадъците. Това ще доведе до намаляване на голяма част от депонираните смесени отпадъци, които се извозват на депото „Теклен дол”, за което плащаме от такса смет.

Вирни се горе