Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се проведе в областна администрация

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се проведе в областна администрация

Извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК се проведе днес в областна администрация. То бе открито и ръководено от областният управител Стефан Сабрутев, който е председател на Асоциацията по ВиК. Присъстваха кметовете на Смолян- Николай Мелемов, на Неделино- Боян Кехайов, на Чепеларе- Боран Хаджиев, на Девин -Здравко Иванов и заместник-кметовете на Мадан- Явор Орлов, на Златоград- Елмира Угорлиева и Баните- Зорка Маджарова.

На събранието присъства управителят на ВиК-Смолян инж. Георги Василев, който представи основните параметри на актуализиран бизнес план за развитие на дейността на ВИК-Смолян за периода 2022-2026г, както и обосновка към него. Той е изготвен съгласно указанията на КЕВР, по метода „Горна граница на цени“. Базовата година за сравнение е 2020г., като при изработването му са отчетени актуалните бъдещи икономически реалности в страната.

За периода 2022-2026г. са планирани 10млн. 802хил.лв., от които 555 хил. лв. корпоративна собственост и 10 млн.247 хил. лв. в публични активи. Разпределението е както следва: в доставка на питейна вода-4 млн.742хил.лв; в отвеждане на отпадъчна вода -5 млн.689 хил. лв. и в пречистване на отпадъчна вода-317 хил. лв.

Финансирането на инвестициите ще бъде осъществено с 4млн. 670хил.лв и със заемни средства в размер на 6 млн.132хил.лв.

Прогнозните цени, които дружеството е планирало при разработването на бизнес плана са под социалната поносимост-2,5% от средния доход на домакинство за обособената територия на месец , каза инж. Василев.

Обсъдена бе и подробната инвестиционна програма на ВИК-Смолян за инвестиции в активи публична държавна и публична общинска собственост за 2022г.. Решението за одобрение на бизнес плана ще бъде взето от КЕВР.

Вирни се горе