Изтича срокът за промяна на самоосигуряването

 Изтича срокът за промяна на самоосигуряването

Днес е последният ден, в който самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си, напомнят от НАП. Те задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да го правят и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

Гражданите могат да се ползват от всички социални рискове (без трудова злополука и професионална болест и безработица) на ДОО. Другият вариант е да внасят осигурителни вноски на по-нисък процент само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт). В този случай обаче самоосигуряващите се нямат право на парични обезщетения от ДОО в определени ситуации (например т. нар. „майчински” при бременност и раждане), уточняват от приходната агенция.

Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, ако е подадена декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Срокът за подаване на документа е до 31 януари на съответната година.

Вирни се горе