Измерват личния риск от остеопорза в Мадан

Измерват личния риск от остеопорза в Мадан

На 27 май 2011 г.(петък) в Мадан ще се проведе кампания за определяне на личния риск от остеопороза и измерване на костна плътност, която се организира със съдействието на Община МАДАН и РЗИ-Смолян. Кампаниите “Познавате ли риска си от остеопороза” се провеждат в сътрудничество с Асоциацията на пациентите с остеопороза и остеоартроза и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България – НСОПЛБ и се подпомагат от Българския фонд за жените, като се осъществяват с апаратура, закупена за целите на провеждането на скрининг за ранно установяване на риска от остеопороза. Кампанията ще се проведе в сградата на Общинска администрация-Мадан, ет.1,съобщиха от РЗИ-Смолян. За информация и предварително записване можете да се обадите на тел. 0884 71 44 39. Цената на измерването е 10 лв. Случаите с намалена костна плътност и наличие на рискови фактори за развитие на остеопороза ще бъдат насочвани към центровете и специализираните кабинети по остеопороза в региона.

Вирни се горе