Изследване „Думи от родопските говори в съвременния полски език“ бе представено на научна конференция в Смолян

Изследване „Думи от родопските говори в съвременния полски език“ бе представено на научна конференция в Смолян

Полският език като част от голямото семейство на славянските езици е спомогнал за съхранението на много от думите на родопското наречие, които подобно на родопската песен на Валя Балканска на борда на „Вояджър“ продължават да кръжат и да живеят в огромното славянско езиково пространство. Това посочи проф. Петър Сотиров от университета „Мария Кюри – Склодовска“ в Люблин, Полша в пленарния доклад на откритата днес в Смолян Национална научна конференция „Образование, наука, общество“. Форумът се организира от филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ в Смолян.

Проф. Сотиров представи своето изследване „Думи от родопските говори в съвременния полски език“, проследявайки съответствия между родопската и лексиката на съвременния полски език, основавайки се на общ славянски произход.

Изследването според проф. Сотиров показва, че между лексиката на българските родопски говори и лексиката на съвременния полски език съществуват много случаи на общност и на интересни паралели от семантично естество, които потвърждават както старинния славянски произход на родопското наречие, така и старинността на полския език в областта на лексиката.

„Много от думите, познати от родопските говори, в полския език са развили богатство от словоформи, които се отличават в широка употреба в състава на различни свободни и устойчиви съчетания. Така полският език може да се смята за едно своеобразно хранилище на родопската лексика, а защо не и за средство за реконструкция на една хипотетична ситуация, а именно какво би станало с родопските думи, ако имаха щастливата съдба да бъдат част от нормата при формиране на книжовния български език“, заяви преподавателят от университета в Люблин. Той цитира редица научни публикации, според които родопското наречие, което е много старо, е ценно за историята на българския език с неговата близост до старобългарския, до праславянския език.

Общо 89 научни доклада от представители на различни университети и изследователски институции се представят на националната конференция, която продължава до 4 ноември. Събитието е част от програмата за отбелязване на 60 – годишнината от основаването на Учителския институт в Смолян и 25 г. от неговото преобразуване във филиал на ПУ. Във форума участват представители на ПУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Уни БИТ, СА „Димитър Ценов“, Военна академия „Г. С. Раковски“, Института за космически изследвания и технологии при БАН и др. Проф. Петър Сотиров и проф. Хетил Ро Хауге от Норвегия са чуждестранните участници в научната дискусия.

Конференцията е мултидисциплинарна и се провежда в 5 направления – хуманитарни, природни, педагогически, стопански и технически науки. Събитието е организирано в електронна среда и е достъпно чрез платформата Google meet.

Презентациите на преподаватели от базата на Физико-технологичния факултет на ПУ в Смолян са предвидени утре. Изследователи от IT дисциплини ще представят „Симулационен анализ и изследване на криптографски модели в системите за сигурност“, „Изследване на мрежови информационни системи по отношение на сигурността“, „Проектиране и разработване на софтуер за автоматизирано попълване на фирмени документи“ и др., предаде БТА.

Вирни се горе