Изложба по повод 110 г. от рождението на Анастас Примовски

Изложба по повод 110 г. от рождението на Анастас Примовски

На 21 октомври – деня, в който се отбелязва Освобождението на Смолянския край, извоювано през 1912 г., пред Регионална библиотека „Николай Вранчев“ беше открита изложба, посветена на 110 г. от рождението на Анастас Примовски, с творчески псевдоним Тасо Примо (1911-1999) – публицист, писател, фолклорист и етнограф.

Анастас Примовски е роден на 15 август 1911 г. в Устово. На Родопа и нейните хора посвещава най-ярките журналистически материали, най-вълнуващите разкази и най-значимите си проучвания. Публицистичната си дейност започва още деветнадесет годишен – като студент в Юридическия факултет на Софийския университет започва да издава в. „Висини“ (1930-1933) с активното участие на Николай Вранчев. Наследник на „Висини“ е в. „Родопска мисъл“ (1933-1947 г.). Анастас Примовски издава библиотека „Родопска мисъл“ – в отделни книжки се дават знания за по-важни страни от духовната и веществената култура на родопчани. Това са антологията „Ахряне“, сборника с разкази „Под родопското небе“, „Родопски книжовници“, „Българите мохамедани в нашата народностна общност“, сборникът с разкази „Хубави люде“ и др. Друга област, в която Примовски оставя трайни следи, е фолклористиката. Той е съставител, редактор и автор на предговора на антологията „Ела се вие, превива“, в която са включени родопски песни, записани от брат му Владимир Примовски. През 1968 г. в съавторство с Никола Примовски издава сборника „Родопски народни песни“. Етнографските проучвания на Анастас Примовски му отреждат място сред най-изявените изследователи в тази област. Качествата на етнограф утвърждава и развива като научен сътрудник в Етнографския институт и музей на БАН. Значими негови трудове в тази област са „Медникарството в Родопската област“ (1955 г.), Ни„Камиларството в Беломорска Тракия“ (1958 г.), „Ковачите агупти в гр. Мадан“ (БАН, 1955), „Бит и култура на родопските българи. Материална култура“ ( СбНУ, т. 54, 1973).

Изложбата е разположена върху 10 платна, за създаването ѝ са използвани снимки, включени в сборника посветен на 90 г. от рождението му: „Анастас Примовски 1911-1999 : Изследовател, творец, родолюбец“ с ред. и състав. Никола Примовски и във фотоалбума „Устово през ХХ век“ със състав. Зоица и Коста Начеви. Текстовете са заимствани от статията на доц. д-р Никола Примовски „Анастас Примовски: живот, творчество, научни послания.“ Вестниците и книгите, чиито копия са представени в изложбата, са притежание на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян. Копия на вестниците „Висини“ и „Родопска мисъл“ могат да бъдат прегледани в Дигиталната библиотека „Паметта на Родопа планина“ на сайта на Регионална библиотека.

Вирни се горе