Изложба отбелязва Деня на Европа и 15 години членство на България в ЕС

Изложба отбелязва Деня на Европа и 15 години членство на България в ЕС

Днес, 9 май 2022 г., в сградата на Областна администрация Смолян бе открита изложба „Значими проекти с европейско финансиране в област Смолян за 15 години членство в ЕС“. Изложбата представя над 40 проекта, реализирани с подкрепата на Европейската солидарност и е съвместна инициатива на Областна администрация Смолян и Областен информационен център – Смолян. С нейното откриване бе отбелязан 9 май - Денят на Европа, както и 15 години от членството на България в Европейския съюз.

Изложбата бе открита от областния управител на Област Смолян – г-н Емил Хумчев, зам.-кметът на община Смолян – г-н Марин Захариев и управителят на ОИЦ-Смолян – г-жа Цветанка Генчева.

„През тези години, благодарение на Европейската солидарност и на усилията положени от всички нас, обликът на българските общини се промени много. Бяха реализирани редица проекти, които спомогнаха за развитието на региона ни и за повишаване на потенциала ни. Областна администрация Смолян винаги е била надежден партньор и е организирала съвместни инициативи с неправителствените организации, бизнеса, институциите и ще продължава да бъде на разположение за всякакви дейности, в полза на европейското развитие на страната ни.“ – каза областният управител г-н Хумчев.

„Искам да поздравя Областния информационен център-Смолян за чудесната инициатива, както и всички общини, че са били активни. Нека да ползваме разумно европейските средства, така че да развиваме нашите населени места“ – призова зам.-кметът на община Смолян г-н Марин Захариев.

„Радвам се, че и 10-те общини от Областта, бизнес и НПО взеха активно участие и представиха малка част от значимите си проекти. По този начин повече хора ще имат възможност да видят как са се променили общините ни и живота ни с подкрепата на средствата от ЕС. Това е и целта на Областен информационен център-Смолян – да популяризира възможностите за европейско финансиране, но и добрите практики, случили се благодарение на европейските средства.“ – каза управителят на ОИЦ – г-жа Цветанка Генчева.

EC

Изложбата ще бъде на разположение за разглеждане в Атриума на Областна администрация Смолян в до 13.05.2022 год.

Вирни се горе