Изложба на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян прави историческа ретроспекция на важни събития от създаването на ЕС до наши дни

Изложба на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян прави историческа ретроспекция на важни събития от създаването на ЕС до наши дни

ЕВРОПА ДИРЕКТНО Смолян откри изложбата „Европа и Европейците” във фоайето на Регионална библиотека „Николай Вранчев“. „Изложбата прави историческа ретроспекция на важни събития от създаването на ЕС до наши дни. Повратна точка в историята на Европа е декларацията на Шуман, чиито идеи и концепции са включени и в следващите европейски договори, започвайки от Парижкия договор за създаване на ЕОВС през 1951 до последния договор от Лисабон през 2007г.“, посочи Стоянка Люнчева при откриването. Целта на изложбата е да накара посетителите да предприемат пътуване през европейската история и да насърчи размислите и дебатите за бъдещето на ЕС. Така изложбата прави връзката с резултатите и препоръките от приключилата в началото на годината и единствена по мащабите си „Конференция за бъдещето на Европа“. „Основният въпрос, който витае в момента е дали ще се премине към промяна на договорите на ЕС, в резултат от предложения на Конференцията за бъдещето на Европа. На 9 юни ЕП прие резолюция, с която насърчава Европейския съвет да премине към промяна на договорите. Дали 20-те страни членки и техните представители ще решат да преминат към ревизия на договорите, дали политиците ще се решат към такава стъпка, предвид сложната ситуация в момента, не може да се каже“, посочи Люнчева.

evropa

Изложбата ще бъде разположена във фоайето на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ Смолян и може бъде видяна от всички посетители на библиотеката до 12 юли 2022г.

izlojba

bib

eli

Вирни се горе