Изложба „Историкът-краевед доц. д-р Христо Гиневски“

Изложба „Историкът-краевед доц. д-р Христо Гиневски“

Регионална библиотека откри изложба „Историкът-краевед доц. д-р Христо Гиневски“, посветена на 80 години от рождението на видния смолянски общественик и 111 години от освобождението на Смолянския край.

На тържественото откриване, което се организира от отдел „Справочно-библиографски и краезнание”, специален гост бе дъщерята на Христо Гиневски, Мария Петкова. Тя благодари на Регионална библиотека „Николай Вранчев” и Държавен архив – Смолян за усилията по съхраняване паметта на баща й и книжното му наследство за поколенията.

Фото – документалната изложба бе открита в присъствието на множество граждани, музейни, архивни и библиотечни деятели, приятели и съвременници на доц. Христо Гиневски, ученици от клуб по история и краезнание „Обичам България“ с ръководител Цеца Делева при ППМГ „Васил Левски, ученици от ПГТТ „Христо Ботев”.

Изложбата включва различни материали, свързани с живота и дейността на общественика и ще остане експонирана в библиотеката до края на м. ноември 2023г.

Представените в изложбата фотографии, отразяващи както лични събития в живота на историка, така и богатата му обществена дейност, са притежание на Държавен архив – Смолян като част от личния фонд на доц. Гиневски. Подредбата им е направена от смолянския фотограф Сашо Сарандалиев. За първи път снимките са представени през м. март 2023 г. в читалище „Кирил Маджаров“ – Устово при честването на 80-годишнината на Христо Гиневски. Те отразяват не само моменти от живота на историка - краевед, но и значими събития от миналото на град Смолян, в които той активно е участвал.

Във връзка с честването на 111-тата годишнина от освобождението на Смолянския край и Балканската война (1912-1913 г.), в изложбата са представени публикации по темата на историка Христо Гиневски, публикувани в местни периодични издания – в. „Родопски вести“, сп. „Проглед“ и сп. „Родопи“, а също и в сборници, посветени на освобождението. Статиите са със заглавия „Съдбовни изпитания. 80 години от Освобождението на Родопите“; „Среднородопието в навечерието на Балканската война“; „И сега бетонови пирамидки напомнят... Местностите, свързани с боевете през 1912-та около с. Полковник Серафимово, според проучването на Иван Рабишев“; „Балканската война - осъществени надежди, пропуснати възможности“; „Свободата огря измъчената планина“; „Идеята за построяването на паметника на връх Средногорец“ и др.

Регионална библиотека – Смолян притежава книжното богатство, оставено за поколенията от историка - краевед Христо Гиневски. Това са неговите изследвания за Родопското Възраждане и възрожденски дейци, за миналото на Средните Родопи и за неговото родно място – Устово, преди да стане част от обединения град Смолян, за устовското читалище „Кирил Маджаров“, сборниците, на които е съставител - „Просветното дело в Устово“, „90 години Анастас Саламбашев“, „Родопско книжовно наследство. Райковски дамаскин“, „140 години Стою Шишков“, „110 години от Илинденско-преображенското въстание в Средните Родопи“, „80 години - жизнен и творчески път Александър Петров Маринов“, „Читалищата в Родопите - минало и предизвикателства“, „Стопански и културен живот в Родопите и Тракия (XIX-XX в.)“ и др.

През 2018 г. доц. д-р Христо Гиневски е удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на Смолян“.

svetla

Вирни се горе