Изключително слаб обществен интерес за публичното обсъждане на проект на бюджет 2017 г. на Община Смолян

Изключително слаб обществен интерес за публичното обсъждане на проект на бюджет 2017 г. на Община Смолян

При изключително слаб обществен интерес се проведе публичното обсъждане на проект на бюджет 2017 г. на Община Смолян, предаде „Фокус” – Смолян. В залата присъстваха около 40 човека, повечето от тях общински съветници, кметове на села в общината и граждани. Зам.-кметът на община Смолян Венера Аръчкова при представянето на Проекта за бюджет, обясни, че обявата за общественото осъждане е качена в определения за това срок на сайта на Община Смолян и е публикувана в местни медии. Зам.-кметовете Венера Аръчкова и Мариана Цекова отговаряха на въпросите, касаещи бюджета на общината. Отново бе повдигнат въпросът защо се е стигнало до там, че до момента Община Смолян работи без приет Бюджет за 2017 г., защо се стигнало до това решение Общинския съвет да не приеме бюджета и кой е виновен за това – вносителят или общинските съветници. След като дебатите по тези въпроси продължиха около 1 час, главният редактор на вестник „Отзвук” Зарко Маринов отправи конкретни предложения, касаещи обсъждането на бюджета. Предложи приходите в местни дейности да бъдат намалени от 23, 6 милиона лева на 14 милиона лева – приходите от продажба на нефинансови активи да бъдат намалени с 9,6 милиона лева или с друга реалистична сума, която може да дойде от приходи от продажби на нефинансови активи, съобразени с миналата година. Второто му предложение беше след като се извършат продажби да се свика заседание на общинския съвет и да се актуализира бюджета. Аръчкова обясни, че от местните данъци не може да се харчи нецелево и не може да се ползва за други цели, което означава, че ако се махнат продажбите няма да има капиталов списък. Във връзка с намаляване на разходите пък общинският съветник от КРОС Кирил Хаджихристев направи предложение, за един добър контрол от страна на общинска администрация така както парите от таксите за смет не могат да се харчат за други неща, да се проконтролира дейността на сметосъбиращата фирма и да се даде на тази фирма това, което е събрано като данъци. Кметът на село Виево постави въпроса за лошото състояние на път в селото към махала Терзийска, започнал да се строи в края на миналия век и който спешно се нуждае от ремонт, за който са необходимо около 400 000 лв. Заяви, че има и други улици в лошо състояние в селото, такива проблеми има и в други села в общината и направи конкретно предложение да се отпуснат средства за ремонти и по селата.

Вирни се горе