Изключително слаб интерес към втората програма за саниране

Изключително слаб интерес към втората програма за саниране

Подадените проекти по втория етап на санирането, при което собственици на жилища трябва да подсигурят 20% самоучастие, са на стойност едва около 20 млн. лв. Това стана ясно по време на посещението в Смолян на регионалния министър Андрей Цеков.

На фона на общия бюджет от над 282.7 млн. лв. обаче ясно личи слабият интерес към процедурата. До края на вече удължения веднъж срок за кандидатстване (до 29 февруари) остават по-малко от две седмици.

До момента не е ясно какво ще се случи с оставащия финансов ресурс, ако не бъде потърсен от собствениците на жилища в рамките на сегашната процедура. Но средствата се осигуряват по линия на Плана за възстановяване и устойчивост и по силата на сега действащите правила, ако не бъдат усвоени до 2026 г., ще бъдат загубени.

Съвсем различна беше ситуацията при първия етап на програмата, когато се осигуряваше 100-процентов грант. Подадените заявление бяха на обща стойност почти 4 млрд. лв., а общият осигурен бюджет бе малко над 1.1 млрд. лв. Именно заради това се стигна до напрежение и недоволство, след като бе обявено финалното класиране и много собственици го оспориха.

По този повод регионалният министър Цеков каза, че се търси вариант за насочване на допълнителни средства от Европейския съюз към програмата, както и разработване на държавна гаранционна програма, която да подпомогне гражданите. До лятото ще бъде предложен вариант как програмата да продължи.

Вирни се горе