Изграждат 50 станции за зареждане на електромобили в граничните райони на България и Гърция

Изграждат 50 станции за зареждане на електромобили в граничните райони на България и Гърция

E.VE.CR.I Local-e е проект, който цели да стимулира развитието на регионалния бизнес и устойчивото използване на електромобили, съобщиха от Българска асоциация за електромобили (БАЕПС).

В рамките на проекта са планирани общо 12 кръгли маси с участието на местната власт, малък и среден бизнес, неправителствени организации и други заинтересовани участници, които ще се състоят в следващите месеци. Целта на провеждането им е да са разяснят ползите от инсталирането на електрозарядни станции за развитието на бизнеса в региона, както и заинтересованите участници да изразят намерение да се включат в инициативата за изграждане на електрозарядни станции на техните обекти. Провеждането на три поредни кръгли маси в Благоевград, Симитли и Сандански е планирано за началото на декември. Срещите в останалите градове от региона ще се случат през пролетта на 2022 г.

E.VE.CR.I ще стимулира развитието на пограничните райони на България и Гърция чрез изграждане на 50 леснодостъпни и постоянно функциониращи станции за зареждане на електромобили, като 25 ще бъдат изградени във всяка от двете държави. Те ще бъдат позиционирани в четири региона – централна и източномакедонска част в Гърция и югозападна и централно-южна България, по пътищата, свързващи Петрич и Сандански със Серес, Гоце Делчев с Драма и Кавала, Смолян и Златоград с Ксанти, Кърджали с Комотини, Свиленград с Александруполи. Очакванията са зарядните станции да бъдат инсталирани и в Александруполи, Драма, Елефтеропули, Кавала, Като Неврокопи, Комотини, Ориестас, Серес, Солун, Тасос, Ксанти, Банско, Благоевград, Доспат, Гоце Делчев, Кърджали, Момчилград, Петрич, Сандански, Смолян , Свиленград, Велинград, Златоград и по пътищата с по-малки градове и села между тях, се посочва в съобщението. Разширяването и развитието на мрежата от електростанции в трансграничните райони има множество положителни въздействия. От една страна това са повишената енергийна ефективност, редуцирането на парниковите газове, които влияят върху качеството на въздуха и качеството на живот, а от друга – влияят позитивно върху развитието на предприемачеството, партньорството и споделянето на знания между малки бизнеси и общински структури. Проектът E.VE.CR.I Local-e е устойчивият отговор на настоящата ситуация, изтъкват от БАЕПС. Едно от основните предизвикателства за използването на повече електромобили днес е липсата на постоянно достъпна, лесна за ползване и широкоразвита мрежа от зарядни станции. В допълнение, районите в близост до границата, където се случват множество пътувания между съседските държави, възможността за използване на електрозарядна мрежа в съседната страна е от ключова важност. В България и Гърция, подобно на повечето напреднали европейски държави, постепенно се развиват.

E.VE.CR.I Local-e е иницииран от Алианс на производителите на екологична енергия (SPEE BG), Центъра за изследвания и технологии “Хелас” към Гръцкия институт за транспорт и Българската асоциация за електромобили (BAEPS).

Съоснователи на проекта са Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националните фондове на държавите участнички в програмата за кооперативност Interreg V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.

Вирни се горе