Изградиха нови атракции за предстоящия туристически сезон в четири населени места на Община Доспат

Изградиха нови атракции за предстоящия туристически сезон в четири населени места на Община Доспат

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев отчита още един успешен туристически проект.

В експлоатация са вече новите места за почивка и съзерцаване на удивителните родопски гледки в Доспат, както и в села Бръщен, Късак (до водопада) и Змеица.

Така успешно приключиха дейностите на проекта за изграждане на дребна туристическа инфраструктура – беседки край и в близост до водоемите, където има условия за въдичарски риболов, регулирани места за отдих на риболовци и туристи, места за изхвърляне на отпадъци, изграждане на информационна инфраструктура за предоставяне на актуална информация в полза на рибарските общности и туристите в общината – дигитализирана информация, посредством външен LED дисплей, поставен в метална рамка, инфо точки, указателни табели и други, които да информират туристите за подходящите места за риболов, условията за риболов и друга информация, свързана с маркетиране на природните ресурси на територията и такива свързани с риболов.

Основната цел на проекта е да доведе до повишаване атрактивността на средата, свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на малките рибарските общности.

dospat

Постигането на тази цел ще доведе до повишаване на туристическия поток на територията, респективно повече бизнес за места за хранене и настаняване, развитие на сектора на услугите и като резултат повишаване на качеството на средата за живот на територията.

Обща стойност на проекта е 121 744,60 лева, от които 103 482,91 лв. се осигуряват от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 18 261,69 лв. от държавния бюджет на България.

Вирни се горе