Изборният ден в област Смолян приключи

Изборният ден в област Смолян приключи

Изборният ден приключи нормално във всички 283 секции в област Смолян, съобщи председателя на РИК Росица Чакърова. Вотът в областта протече при спокойна обстановка, само една жалба е внесена в изборния ден.

Жалбата се отнася за секция на територията на община Златоград с твърдение, че член на комисията е оказвал повече от помощ при гласуването на възрастни хора и е имал възможност да види на екрана вота на избирателите. След жалбата от РИК е отправено предупреждение към членовете на секционната комисия.

Вирни се горе