Изборният ден на територията на област Смолян започна в спокойна обстановка

Изборният ден на територията на област Смолян започна в спокойна обстановка

В Смолянска област изборният ден започна в спокойна обстановка.

Няма регистрирани сериозни престъпления или нарушения на обществения ред преди началото на изборите.

Предприети са всички необходими мерки за обезпечаване на сигурността, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден. Припомняме, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето. Служителите на МВР осигуряват външната охрана на изборните места. При необходимост се намесват за възстановяване на реда, ако за това има решение на съответната избирателната комисия.

В днешния ден служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Смолян ще работят извънредно от 08:30 до 19:30 часа и ще издават удостоверения (за изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок лични карти) с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права.

Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/90 112 98, както имейл izbori2022@mvr.bg.

Вирни се горе