Инж. Василев: От 27 улици разкопани по Водния цикъл на Смолян, към днешна дата седем са асфалтирани

Инж. Василев: От 27 улици разкопани по Водния цикъл на Смолян, към днешна дата седем са асфалтирани

Съвместна работна среща с представителите на заинтересованите страни по реализацията на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ се проведе в Областна администрация. Целта бе да се проследи на какъв етап е изпълнението на проекта, съгласно договорните условия .В срещата се включи и областният управител на Смолян Емил Хумчев. Присъстваха представители на ВиК-Смолян, на Община Смолян, на надзора, на фирмите-изпълнители по „Червена“ и „Жълта“ книга по Фидик.

vik

Идеята на срещите във връзка с изпълнението на водния проект е гражданите да бъдат информирани за работния процес, заяви вр.и.д. „Главен секретар на Областна администрация-Смолян“ Андрей Кадишев.

Строителите по „Червена книга“ ударно асфалтират разкопаните улици, отчетоха от ВиК-Смолян-възложител на проекта.

vasilev

„Имаме значителен напредък по управление на съответните части от проекта за Водния цикъл на #Смолян. От 27 улици, които трябваше да възстановим, към днешна дата седем са възстановени. Работи се с три звена. На четири улици в района на "Каптажа" ще има работа и по жълта книга. Там сме се ангажирали, ако строителите по жълта книга нямат възможност в кратък срок да предоставят материали, ВиК дружеството ще ги достави на техните групи, за да могат ударно да се сменят тези водопроводи, да се уплътнят добре, защото няма да имаме време за консолидация на изкопа. Имаме намерение, с изпълнителя по червена книга, от 17 юни тези улици да започнат да се асфалтират. Тоест другата седмица тези четири участъка трябва да се изпълнят. Това са къси водопроводи по 100 – 150 метра. Тези четири улици са разкопани преди година, трябва да положим водопровод и да се асфалтират“, каза по време на регулярната среща за Водния цикъл на Смолян в Областната администрация управителят на ВиК ЕООД Смолян инж. Георги Василев.

Инж. Мария Палагачева, ръководител на проекта посочи, че по червена книга ударно е започнало асфалтирането на разкопаните улици.

„Във връзка със завършването на проекта направихме срещи с всички представители - по жълта книга, по червена книга, изпълнението на колектора, строители и надзор. Присъстваха и представители на община Смолян. Целта ни беше да получим от строителите актуализирана работна програма за завършване на проектите. Трябваше да направим съгласуване между изпълнението на клоновете по жълта книга, изпълнението на асфалтирането по червена книга и плановете, които община Смолян има за асфалтиране на улиците. В тази връзка разменихме списъци на клоновете, които трябва да се завършват по червена книга, а има за асфалтиране и по жълта, така че да не предизвикаме най-лошото - да асфалтираме една улица по червена книга и след това да дойдат строителите да я разкопаят наново по жълта книга. Мисля, че това вече е съгласувано. Направили сме приоритет кои са най-важните улици, така че и двете книги да вървят без да си пречат. Предоставили сме и графичен вид с информация, какво предстои да се изпълнява по жълта книга от страна на община Смолян, така че и те да съобразят техните планове с това и да изпълняват тяхната програма на други улици, а не на тези.

По червена книга работите вървят добре. Молбата ми към гражданите е ако има проблем, да се обръщат към нас, към надзора, за да реагираме веднага, за да намалим максимално неудобствата“, посочи инж. Палагачева.

По жълта книга на 6 юни е подписан протокол образец 2 А, което означава, че работите започват. Строителят трябва да представи в срок ревизирана работна програма.По отношение на колектора инж. Палагачева обясни, че работата там е била зациклила, при нейното постъпване, заради причини свързани с документи за удължаване на изпълнението на идейния и на работния проект. „Направихме среща със строителния надзор, който се консултира със специалистите от ДНСК София, за да получим указания какво точно трябва да направим, за да може този проект да се случи, да го изградим и да бъде въведен в експлоатация. От там нататък сме извършили всички стъпки, които ни бяха предписани. Срещнахме се с проектанта, надзора, имахме среща и с гл. архитект на община Смолян. Очакваме до края на седмицата проектанта да ни представи необходимия графичен материал, които да представим в община Смолян. Събрали сме всички налични документи във връзка с изграждането на колектора от 1972 до 1990 г. включително. Документите показват, че колектора е изпълнен законно и е заварен законен строеж към този момент, от там нататък ще процедираме по стъпките, за които се разбрахме в община Смолян и сме ги коментирали с началника на РДНСК Смолян. На 98 % от трасето ще се работи безизкопно, през съществуващите ревизионни шахти, тоест няма да се копае в имотите. Междувременно ще трябва да подпишем декларации за съгласие със собствениците на имотите, в които ще встъпват тези машини за достъп, за да нямаме жалби след това и спънки при изпълнението на проекта. Единствено имаме около 2 %, които няма да се рехабилитират по съществуващото трасе“, добави инж. Палагачева.

kadishev

Областният управител на Смолян Емил Хумчев обясни на присъстващите страни по изпълнението на проекта за Воден цикъл на Смолян, че несъмнено в хода на работа ще се появява и напрежение. „Няма смисъл да се убеджаваме, колко е важен този проект да се реализира. Там където се работи се допускат грешки , но въпреки това, считам че всички хора, които са на тази маса са достатъчно отговорни и професионалисти и трябва да направим така,че проекта да приключи успешно. Виждам, че има волята от всички страни да се направят компромиси, до колкото е възможно, за да се завърши Водният цикъл. Виждаме, че там където са възстановени улиците, хората са доволни. Стана ясно, че 27 улици ще бъдат приведени в прилично състояние. Молбата ми е да продължаваме да работим отговорно и в срок, така че да нямаме санкции и да се чудим после от къде да връщаме средства. Искам да ви помоля да избягваме търканията в максимална степен, за да може работата да продължи и да се справим всички заедно с този мащабен проект. От наша страна сме готови да съдействаме максимално“, заключи Хумчев.

От 17 юни изпълнителят ДЗЗД „Пашмакли“ е дал уверение, че стартира асфалтирането на 11 улици в кв. „Каптажа“.

За дейностите по „Жълта книга“ книга вече има издадено разрешение за стартиране на строителна площадка. Втората част от проекта за Водния цикъл включва около 19 км. канализация и около 13 км. водопровод.

cikal

Вирни се горе