Инж. Румяна Янчевска: „С покачването на тока, цената на водата става непредвидима“

Инж. Румяна Янчевска: „С покачването на тока, цената на водата става непредвидима“

Инж. Румяна Янчевска е родена в гр. Смолян, завършила е Природо- математическата гимназия „Васил Левски“ в родния си град. Дипломира се като строителен инженер по промишлено и гражданско производство във Висшия институт по архитектура и строителство (ВИАС) в гр. София през 1984 г. Започва трудовия си стаж в Строително-монтажен комбинат (СМК) – гр. Смолян. От 1994 до 2003 г. работи на различни позиции в сферата на строителството в „Перелик“ ЕАД, „Перелик“ АД, „СМК Перелик“ ООД в Смолян. От декември 2003 г. до септември 2007 г. е зам.-кмет на Община Смолян, от септември до ноември 2007 г. е била вр. и. д. кмет на Община Смолян. В следващите 4 г. отново е зам.-кмет на Смолян с ресор Административна дейност в сферата на строителството и ЗУТ. От 01.10.2013 г. до 31.07.2015 г. е заемала длъжността „Експерт „Обществени поръчки“ в Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД гр. София, в периода август 2015 г. – септември 2019 г. е била Ръководител на клон Смолян в „ИСА 2000“ ЕООД. От края на 2019 г. до встъпването ѝ в длъжност като управител на ВиК-Смолян е била управител и инженер- консултант по управление в „Стройтехконсулт“ ЕООД, гр. Смолян. Инж. Янчевска има следдипломна специализация „Информационни технологии и приложна математика“ в Технически университет – София, завършила е и курс за обучение на отговорници по качеството на изпълнение на строителството в Строителен квалификационен център към Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване “Подкрепа“ – София. Била е ръководител на шест проекта, финансирани от Оперативни програми и фондове на Европейския съюз. Инж. Янчевска е ръководила проекти, финансирани от Републиканския бюджет, общински бюджети, ПУДООС и др. в областта на ВиК и екологията. Била е в ръководството на проекти в областта на териториално-устройственото планиране като ПУП на КК Пампорово, на к.я. Смолянски езера, к.я. Райковски ливади, к.я. Хайдушки поляни, к.я. Момчил юнак.

Г-жо Янчевска, отскоро вие сте новия управител на ВиК дружеството в Смолян. Какво заварихте там?

Някой може да каже, че момента не е подходящ да заемам тази длъжност. За мен обаче е много подходящ, от гледна точка на това, че аз съм била ръководител на проекта за първия Воден цикъл, макар и с малко по-различни функции. Имам представа и за позитивите и за негативите от изпълнението на такъв проект. От тази гледна точка нямам притеснения, че заставам начело на Дружеството точно в този момент. Негативите за населението в момента на строителството на проекта са големи. След завършването му обаче позитивите излизат по различен начин и хората ще ги оценят по-късно. Създават се много неудобства и това е характерно за всяко подземно строителство. Знам какво ме очаква, нямам притеснения. Моята цел е максимално да бъдат намалени негативите. Аз съм малко повече от месец на тази длъжност и ми беше необходимо време да се запозная с дейността на ВиК, защото то обслужва не само град Смолян, а общо 13 района. Направихме срещи с кметовете на населените места, за да си уточним програмите и изискванията и смятам, че това беше много полезно. Според мен състоянието на ВиК, което заварвам не толкова тежко. Общо взето, смятам че хората и екипът работят добре. Относно финансовата част, предстои да се извърши Одит, за да знам върху какво стъпвам. Иначе Дружеството, поне от официалните отчети, първото шестмесечие е било на печалба, след деветмесечието вече е на загуба, заради покачването цената на тока. Иска ми се да подобря взаимодействието с останалите институции. По мое мнение, както и на останалите институции, взаимодействието, особено при изпълнението на Водния цикъл, не е било добро. Отчитам по-скоро незаинтересованост от страна на ръководство към този проект, а той всъщност е проект на ВиК. Мисля, че това е основния проблем до този момент. Ръководството на ВиК е за това, за да поема отговорност и да решава проблемите, а не отделни експерти да правят това.

Имате краткосрочна и дългосрочна стратегия за развитие на дружеството, какви са основните приоритети в нея?

Основната функция на едно ВиК дружество е да осигурява качествено водоснабдяване на населението, отвеждане на отпадните води и пречистването. Всички други функции са спомагателни. По принцип трябва да се намалят загубите на вода, а това се прави, като се влагат повече инвестиции. Същевременно, за да намалим разходите, една от целите е въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Тук много ни помогна Българският ВиК Холдинг. Част от тези наши приоритети са и негови приоритети. Те ни включиха в един пилотен проект за енергийна ефективност, в който, без да влагаме ние средства за обследване, ще подменим съоръженията, с които работим с нови, много по-ефективни и по-малко енергоемки. По този начин ще се намали разхода на електроенергия, дори говорим за собствени енергоизточници от рода на ВЕИ-та, на фотоволтаици, които да обслужват много от нашите станции, които са пръснати на труднодостъпни места. Предвиждаме и изграждането на мини ВЕЦ. Той ще генерира електричество не само за наша консумация, а и за параза. Това също ще бъде в голяма помощ за приходите на дружеството и съответно ще се отрази върху цената на водата. Всичко, което правим, и като инвестиции, и като разходи е един елемент, който формира цената на водата. В крайна сметка хората се интересуват да имат вода и да не им е скъпо. Това е крайната цел, която трябва да постигнем.

Вие казахте, че целите да подобрите качеството на предлаганите ВиК услуги, как ще постигнете това?

Предвиждаме по-голяма автоматизация. Сега има поставени на много места дистанционни водомери и целта ни е за няколко години да ги увеличим многократно. На източниците също ще слагаме дистанционни водомери. По този начин ще се намали човешкия труд, ще бъде много по-точно замерването и ще ни даде данни какво получаваме и какво изразходваме. По този начин се отразяват загубите, течовете, кражбите и т.н. Тук отново крайната цел е цената на водата. Другото, което се опитваме да направим е въвеждането на електронни регистри, които в момента се разработват. Това ще бъде една основа за географска информационна система, тоест подземен кадастър. За съжаление в 2021 година на 21-ви век ние все още нямаме достатъчно информация.

Какво е състоянието на ВиК мрежата в областта?

Много от общините са си подменили по различни Оперативни програми и финансиране от ЕС голяма част от мрежата. Например, община Борино е подменила водопреносната мрежата над 95 %. В други общини процентът е много малък. Затова искаме тази информация да бъде събрана, защото тя е важна както за КЕВР, така и за кандидатстване по различни програми. Официалните данни са за 20 % подменена мрежа, което според мен не е вярно. Смятам, че са доста повече. Вече 10 години ползваме европейски програми и да кажем, че имаме 20 % подменена водопроводна мрежа ми се вижда несериозно. Това значи, че нищо не сме правили през тези 10 години. Тук става дума основно за общините, защото нашата мрежа е обща. Тепърва, благодарение на други фондове, ВиК ще бъде инвеститор по проекти за ремонти, реконструкции и изграждане на нови мрежи. Това до сега е било приоритет на общините. Нашата мрежа е обща, затова и целите ни трябва да бъдат общи и резултатите ни трябва да се постигат с общи усилия.

С какви средства ще постигнете всичко това – ремонти, реконструкции, подмяна на мрежата и т. н?

Източниците са различни. Ние ще продължаваме да разчитаме и на общините. При тях средствата, които се отпускат, са безвъзмездни. Смятам, че те ще успеят да направят качествени проекти, по които да получат финансиране. Затова, ние трябва да продължим да работим заедно. Към момента това не е точно така. Причините са различни, но въпреки всички различия трябва да разберем, че целта ни е една, водата е една. Част от средствата са от инвестиционната програма. Разчитаме също и на Българския ВиК Холдинг, който разполага с достатъчно средства. Към него се подават проекти, изготвени от Общините и от ВиК дружествата, които се одобряват и финансират. Финансирането е под формата на кредити, които са по-дългосрочни, с малка лихва и гратисни периоди. На този етап имаме няколко проекта, които очакват решение.

Един от най-важните въпроси, който касае обществото, е цената на водата. Какво да очакваме в тази посока?

Този месец ВиК приключва пет-годишен план и започва новия за периода 2022 – 2026 година. Бизнес плана е подготвен и внесен в КЕВР в края на юни, според сроковете. В същото време КЕВР вече 6 месеца не е започнал разглеждането на нашия бизнес план, защото нямаме никаква обратна информация. Тоест, този бизнес план въобще не е приет и гледан, а в същото време той вече не е актуален, защото не е предвидена в него завишената цена на тока. Това се отрази навсякъде и изкара от релси всички ВиК дружества. Тук при нас, благодарение на природата и дъждовете, които имахме сме с по-малко потребление, като киловати през последните месеци, в същото време тока в сравнение с миналата година за тези месеци, при по-малко потребление, е около 2,5 пъти по-висок. Да кажа ориентировъчно, ако до сега тока на дружеството е бил около милион, за следващата година 2,5 млн. няма да ни стигнат и то с цена на тока от миналия месец. Дружеството ни вече е на загуба, въпреки че все още успяваме да си платим тока това няма как да не се отрази на цената на водата в бъдеще.

И какво следва?

Много от дружествата вече са поискали кредити от ВиК Холдинга. Държавата в момента компенсира 110 лв. на мегават, което малко ни облекчава, но не достатъчно. С покачването на цената на тока, цената на водата става непредвидима.Тя е една от малкото регулирани на пазара. За съжаление обаче, тока вече е на свободния пазар и неговата цена не е регулирана. В момента всички сме в една неизвестност, да се надяваме, че тези неясноти ще се уточнят.

Има ли дружеството в Смолян кадрови дефицит?

Дружеството има около 330 – 340 служители. Хората наистина работят много. Възнагражденията им са между 710 и 800 лв. Няма как от тези хора да очакваш много работа с тази заплати. Затова, много благодаря на всички тях, че изпълняват задълженията си съвестно, като се има предвид, че те са с ненормирано работно време, работят на терен в дъжд и сняг. Една от краткосрочните ни цели е да подобрим възнагражденията чрез оптимизиране на бюджета, за да можем да изискваме от тях качествено изпълнение на задълженията.

Очаквайте продължение на интервюто с г-жа Янчевска по една от най-актуалните теми, свързана с проекта Воден цикъл на Смолян.

Вирни се горе