Инж. Асен Карабов присъства на откриването на обновената сграда на ученическото общежитие на НПГГС „Христо Ботев“-гр. Велинград

	 Инж. Асен Карабов присъства на откриването на обновената сграда на ученическото общежитие на НПГГС „Христо Ботев“-гр. Велинград

Заместник директорът на ЮЦДП-гр. Смолян инж. Асен Карабов присъства на церемонията по откриване на обновената сграда на ученическото общежитие на Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград. Общежитието е изцяло ремонтирано с финансиране от бюджета на МОН. Сградата е с ново обзавеждане и оборудване. Инж. Карабов поздрави директора на НПГГС „Христо Ботев“ инж. Стефан Шулев за новата придобивка и връчи поздравителен адрес от името на директора на ЮЦДП-гр. Смолян инж. Здравко Бакалов. Инж. Карабов обяви и решението на Управителния съвет на ЮЦДП-гр. Смолян, за подпомагане дейността на Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“-гр. Велинград.

„Наличието на материална база с подходящи условия за живот, хранене, самоподготовка, отдих и спорт, е от изключителна необходимост за учениците. Това със сигурност ще даде една сигурност за родителите от страната, които желаят децата им да учат в професионалната гимназия. Училището е строго профилирано по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и ловно стопанство”, с утвърдено национално значение и традиции в обучението, с висок престиж и значимост за страната ни. От тук своя път ще поемат предприемчиви и отговорни стопани на горските екосистеми, с отлична подготовка в областта на горското и ловно стопанство. Убеден съм, че те ще бъдат добри професионалисти в създаването и стопанисването на горите и дивеча!“, се казва в поздравителния адрес на директора на ЮЦДП-гр. Смолян инж. Здравко Бакалов до преподавателите и възпитаниците на професионалната гимназия.

Събитието уважиха също кметът на Велинград д-р Костадин Коев, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев, главният секретар на ИАГ инж. Димитър Баталов, главният секретар на МОН г-жа Албена Михайлова, директорът на ДГС „Алабак“ инж. Иван Чипилов, директорът на ДГС „Ракитово“ инж. Муса Али, преподаватели, бивши възпитаници на гимназията, политици, общественици и граждани.

Вирни се горе