Инж. Адалберт Ферев е председател на Общински съвет Доспат

Инж. Адалберт Ферев е председател на Общински съвет Доспат

На 8 ноември 2023 г. (сряда) от 11.00 часа, в НЧ „Иван Вазов“ – гр. Доспат, г-н Захари Сираков, областен управител на област Смолян, на основание чл. 23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и Решение № 89 – МИ от 30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Доспат за избиране на общински съветници в община Доспат, със Заповед № АП-03-18-494 от 03.11.2023 г., свика първото тържествено заседание на Общински съвет – #Доспат при следния дневен ред:

1.Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове и подписване на клетвени листове.

2.Избор на председател на Общински съвет – Доспат.

Областният управител поздрави новоизбраните общински съветници и кметове и им пожела успех по време на мандат 2023-2027 г.

Областният управител даде думата на г-жа Юлия Джамбазова, председател на ОИК Доспат да обяви имената на новоизбраните общински съветници и кметове. Юлия Джамбазова също отправи приветствие. Тя връчи удостоверенията за назначаване на съветниците и кметовете.

След подписване на клетвените листове се пристъпи към провеждане на Първото заседание на Общински съвет Доспат. То бе ръководено от най-възрастния общински съветник – Александър Куцлев.

За Председател на Общински съвет Доспат беше избран инж. Адалберт Ферев.

Той благодари за оказаното доверие и подкрепа.

Изказване направи и кметът на Община Доспат инж. Елин Радев, който от трибуната призова всички заедно да работят за жителите на Общината и да загърбят политическите разногласия.

Инж. Адалберт Ферев е роден на 05.05.1974 година в гр. Доспат , семеен с една дъщеря.

Средното си образование завършва в ТЕ ” Иван Гулев “ – гр. Гоце Делчев със специалност “ Радио – телевизионна техника и електроника “ .

Продължава висшето си образование във Варненски Свободен Университет – “Черноризец Храбър“ със специалност “Строителство на сгради и съоръжения“ ,

като се дипломира, като строителен инженер.

От 1996 година работи в Кабелна телевизия “Бартком” на длъжност тех. ръководител, от 2011 г. работи в Предприятие язовири и каскади – Язовирен район “ Родопи “ – Доспат ,като Инженер ХТС и ЗБР , и от 2019 г. като ръководител на ЯР „Родопи”.

Политическата кариера започва през 2006 г. , като се основава Партия “ГЕРБ” в Община Доспат на , която по- късно става общински организационен секретар и през периода 2011 – 2015 г.е избран за общински съветник , където е председател на комисията по “Устройство на територията , комунално-битово обслужване и проблеми на кметства “ . Председател на Общински съвет Доспат от 2015 година.

Вирни се горе