Сийка Иванова : Най-добре развиващата се социална услуга в нашата област е „Приемната грижа”, имаме 75 утвърдени приемни семейства, в които са настанени 68 деца

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21