Елин Радев, кмет на община Доспат: Получих наследството от 8,5 милиона задължения

Елин Радев, кмет на община Доспат: Получих наследството от 8,5 милиона задължения

Г-н Радев, вече три месеца минаха след встъпването Ви в длъжност като кмет на община Доспат, разкажете на нашите читатели как е на кметския стол, какво свършихте за това време и какво заварихте като наследство?

Първо бих искал да честитя Новата 2016 година на жителите на община Доспат и да си пожелаем по-добра 2016 – та година за община Доспат. Не е лесно да бъдеш на кметския стол, защото задачите, които трябва да се решават се оказаха твърде много. Разбира се текущите и належащи задачи се изпълняват, например като зимното почистване и поддържане на общинската пътна мрежа, разработването и приеманета на бюджета на общината за 2016-та година и др. От началото на мандата ми, съвместно с моя екип правим необходимото за да се анализира ситуацията, при която поемаме Общината.

Какво е финансовото състояние на Общината?

Задлъжнялостта на Община Доспат възлиза на близо 8,5 милиона лева. Точната картина и цифра ще стане ясна, когато получим резултатите от поискания одит от страна Общински съвет – Доспат за периода на предния мандат. 40 години ще ни трябват за да можем тази цифра да я стопим от местните приходи. Искам да кажа, че без подкрепа от правителството няма как да стабилизираме финансово Общината. От началото на мандата до момента съм направил три срещи с финансовия министър, депутати за да ни бъдат отпуснати финансови средства за стабилизиране на Общината и изчистване на задълженията.

За какво са тези задължения г-н Радев?

Тези задължения са натрупани към изпълнители на договори, които към момента не са финансово обезпечени. Работата по тези договори реално е свършена, но Общината не е в състояние да извърши плащане. Имам опасения, че много от контрагентите ще пристъпят към запориране на сметките на Община Доспат, а това ще затрудни функционирането на самата администрация. Детските градини например имат натрупани задължения към доставчици на хранителни продукти за около 100 хил.лева.

Финансовият министър обаче наскоро каза, че пари ще има само за финансово дисциплинираните кметове, в този смисъл спазва ли Община Доспат финансова дисциплина?

Работим много в тази посока. Още от самото начало изпитахме трудности. За съжаление натъкнахме се на несъбрани вземания от 2000 година насам, като по този начин губи самата община. Това са несъбрани данъци, такси, по различни договори за отдадени под наем помещения, за ел.енергия. Ще кажа на жителите на община Доспат, че само за два месеца в рамките на мандата успяхме да съберем 434 637,00 лева, което като сума представлява близо 30 процента от собствените приходи за 2015-та година. Работим и по други аспекти от дейността на Общината, например по посока промяна в обслужването на населението. Спазването на сроковете и качественото на административните услуги ми е сред първите приоритети. В тази връзка искам да кажа, че ще създадем организация за проучване на удовлетвореността на населението от административното обслужване, например ще създадем специален имейл по жалбите. На всеки шест месеца ще се извършва анкетиране сред населението за да се проучи от какво точно са недоволни при административното обслужване. Ще бъда безкомпромисен към корупцията.

Обещахте, че ще имате изнесени приемни по населените места…

Възнамерявам от месец март да стартират изнесените приемни в кметствата от всички населени места. На сайта на община Доспат щебъде публикуван и графикът на приемните. Смятам първата ми среща да бъде с жителите на с.Барутин.

А проектите как са г-н Радев, знаем, че без тях малките общини са обречени.

Мога да кажа, че успяхме да реализираме проекта за изграждането на екокъмпинг на стойност близо 380 хил.лева и той вече може дасе ползва от жителитеи гостите на община Доспат. Сега подготвяме процедура за кандидатстване по новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 относно асфалтирането на неасфалтираните улици по всички населени места, така както поех ангажимента пред жителите при срещите ми по време на предизборната кампания. Надявам се, че до края на мандата това ще се случи. Сега изпълняваме един социален проект на стойност от 500 хил.лева. Ще подготвяме много активно проектни предложения по различните оперативни програми с отделът по проектите. Бъдещето е на проектите с европейско финансиране. Ще кажа на жителите на община Доспат, че през декември успяхме да извършим плащания по различни проекти – 3 милиона за Спортната зала, два милиона за проекти като спортни и други пътеки, екопарка и др.

Дори и по средата на зимата, готова ли е община Доспат за зимните предизвикателства?

Смятам, че независимо от големите финансови проблеми, община Доспат е готова за зимата, сключени са договорите с фирмите изпълнители по опесъчаването и поддържането на пътната мрежа. Съвместно с кметовете по населени места се опитваме да изчистваме улиците и тротоарните площи от дърва и други за да може теда се използват по предназначение. Тук казвам, че ще се налагат санкции към тези жители, които експлоатират пътища и тротоари, които принадлежат на общината и които се ползват не по предназначение.

Какви мерки на стабилизация предвиждате г-н Радев?

Много са мерките, които ще трябва Общината да реализира за да се стабилизира финансово. На по-предната сесия на Общински съвет – Доспат бе гласувано предложение за закриването на Общинското предприятие „Управление, стопанисване и охрана на общинската собственост на територията на община Доспат”. От другото общинско предприятие бяха освободени 12 души. Икономията, която ще се получи от тези мерки на оптимизация на година ще възлиза за около 250 хил.лева или за целия мандат близо за 1 млн лева. Имам намерени тази икономия да бъде насочена към инфраструктурата на община Доспат. Допълнителни финансови ресурси в Общината ще се генерират, когато се преустанови практиката за сключване на граждански договори за свършване на определена работа. 100 хил.лева дължи Общината за такива договори и за комисии, които са изпълнявали възложена работа за след работно време. Работата от страна на служителите в комисии ще се върши в работното им време и ще е част от служебните им ангажименти. Ще минимизирам тази сума поне петкратно. Ще имаме нова структура на администрацията, такава, която да отговаря и на очакванията на гражданите: дисциплинирана, спазваща сроковете, гъвкава. Пренасочих голяма част от служителите към отдели, които имат нужда от помощ.

Голям брой служители от закритото предприятие ще останат без работа. Те ли са големият проблем за ситуацията в Общината?

Не, в никакъв случай служителите в закритото общинско предприятие нямат никаква вина. Основният мотив към закриването на това предприятие бе, че ние се натъкнахме на огромна безстопанственост с общинската собственост. На много места тя се стопанисва от лица, които не плащат нищо на Общината, напротив те дори носят вреди и загуби. Идеята бе предприятието да генерира допълнителни приходи в Общината. В тази връзка, ние изградихме комисия, която да анализира общинската собственост, изпратихме писма до хората и фирмите, настанени незаконно да освободят собствеността и ако е възможно да им бъдат продадени или отдадени под наем.

Г-н Радев, това предприятие Вие го открихте като Председател на Общински съвет – Доспат и сега го закрихте....но все пак 8,5 милиона лева сякаш са изненада за вас. Стои открит въпросът – няма как Председателят на Общинския съвет да не е знаел за тази задлъжнялост на Общината нали?

Като Председател на Общински съвет – Доспат съм запознат и съм одобрявал задължения на Общината под формата на банков заем на стойност близо 1,3 милиона лева. За другите натрупани задължения ние не сме били запознати, не сме гласували и не сме одобрявали. Изненадани сме от ситуацията със задълженията. Като Председател на Общински съвет – Доспат съм изпращал много писма до кмета на Общината с цел ОбС да е запознат за финансовото състояние на община Доспат, но за съжаление отговори на тези въпроси не получавахме. Искам да заявя още, че ще държа в течение жителите на Общината за това състояние като ги уведомявам периодично какво се случва, как стои въпросът със задлъжнялостта на община Доспат. Много са мерките, които Общината трябва да изпълни за да се стабилизира. Ние ще искаме подкрепа и от страна на Правителството. Разработваме конкретен план за финансова стабилизация. Мерките за оптимизация за съжаление ще се наложи да се приложат и в области като образованието например.

Какво имате в пред вид....ще закривате училища ли?

Спешно трябва да се анализира картината например в ПГ «В.Левски» – гр.Доспат, където педагозите имат да получават заплати от 2014-та година. Училището не може да се справи финансово, въпреки, че е получавало достатъчно подкрепа от Общината през годините. Но Общината не може да дофинансира разпоредители с бюджетни средства, които не спазват бюджетна дисциплина, защото и служителите в Общинска администрация имат изоставане в заплатите. Ще трябва да се обмислят и предприемат законови мерки и действия, насочени към оптимизация, за да получат парите си учителите по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”. Всъщност това е единствения възможен начин. Без заплати учителите не са мотивирани да работят. В същото време обаче професиите, по които се обучават учениците трябва да се стремим да ги запазим, дори да търсим и още по-атрактивни такива. Много пъти се е дебатирал въпросът за оптимизацията на училищната мрежа в община Доспат, правили са се различни опити. Статистиката сочи, че близо 470 ученици по-малко има в училищата на Общината сега спрямо 2008 година например, а броят на училищата си е същият. Децата във всички населени места намаляват. Задават се маломерни паралелки и за гр.Доспат, което е прецедент. В неоптимизирана мрежа маломерни паралелки не могат да оцеляват. Средства от Общината за дофинансиране на маломерни паралелки, особено под 10 ученици няма да може да се осигуряват. Това налага директорите на училищата и детските градини да прецизират ресурсите и възможностите си. Съвсем скоро ние ще предложим на вниманието на Общински съвет – Доспат и на обществеността програма за оптимизация на училищната мрежа, която ще е съпроводена с конкретен анализ и предложения за решения. Същата програма ще бъде качена на сайта на община Доспат за обществено обсъждане. В областта на образованието ще събирам мнение и от родителите и гражданите по населени места да дават предложения, които те смятат за най удачни от гледна точка на Новия закон за образованието. В община Доспат пред вид демографската картина се очертава да има едно средно училище, в което ще се обучават учениците от 1 до 12 клас – според Новия закон средната степен на образование /средното училище/ е за ученици от 1 до 12 клас. Няма пречка да има профилирани и професионални паралелки както е в Неделино и Сърница. Те също могат да се въвеждат след обсъждане с родители и бизнеса. Пак според новия закон за образованието основното образование ще се завършва след седми клас. Средното образование ще включва два етапа: от 8 до 10 клас – задължителен за всички ученици и втори гимназиален етап от 11 до 12 клас по желание. Тези ученици, които ще учат във висши учебни заведения трябва да имат завършен 12 клас. Базата за младежкото развитие и укрепване, която Общината създаде в новата част на града трябва да се използва максимално, защото тука е Спортната зала, градския стадион, минифутболното игрище, игрищата за волейбол и баскетбол, басейна и фитнесзалата, аз се питам, кой родител не би искал детето му да учи в такава обстановка? Материалната база за развитие на децата ни имаме създадена. Предвиждаме цялостно саниране на СОУ „Д.Благоев” и ремонт на покрива, знаете това е обещание на нашия Премиер г-н Борисов. Също така ще се ремонтира и градския стадион. Предвиждам да въведа и столово хранене за всички ученици /от 1 до 12 клас/ в град Доспат, защото има база за това. По този начин родителят ще бъде по-спокоен за детето си, което ще е на топло, което ще знае, че спортува, обядвало е и т.н., а и е в по-голяма безопасност през целия ден на пребиваване в училището. За тези мои идеи ще инициирам публично обсъждане, реално анкетиране и ако бъдат одобрени, ще ги реализирам. Смятам всички административни звена и служби да бъдат поместени в една сграда. Целта ми е въвеждането на реална услуга „едно гише”, а не жителите да се пращат в различни сгради и отдели и да им се губи от времето и да се разкарват излишно.

С две изречения: каква оценка давате на Бюджет 2016?

Бюджета на община Доспат е балансиран. Няма да можем да покриваме стари задължения.

„Вестник на община Доспат“

Вирни се горе