Институциите се обединиха за пълно съдействие по продължението на проекта за воден цикъл

Институциите се обединиха за пълно съдействие по продължението на проекта за воден цикъл

ВиК – Смолян инициира среща с представители на всички институции отговорни по проекта Воден цикъл на Смолян.

По инициатива на ВиК Смолян бе свикана спешна среща за обсъждане на възникнали проблеми касаещи започнати процедури, подготовка, съгласувания и реализация на проектите по „Интегриран воден цикъл на агломерация Смолян“. Присъстваха областният управител, като председател на Асоциация ВиК Смолян, представители на община Смолян в лицето на зам.-кметът инж. Мариана Цекова, гл. архитект и директора на ТСУ, началника на РДНСК, директори и представители на ОПУ, РДПБЗН, ОД МВР, РИОСВ, РЗИ, БТК и др.

„Това са институции, които одобряват и съгласуват проектите за изпълнение на този обект. Целия проект се състои от 16 договора, но три от тях касаят гражданите на Смолян, тоест ремонт и доизграждане на канализационна и водопроводна мрежа. Единият договор е по червен фидик и е към приключване. Другия договор е със същия предмет на действие, но е по условията на жълт фидик, тоест има идеен проект, по няма работен проект. Третия договор е за рехабилитация на главния градски колектор, който е и с най-много проблеми“, коментира за Smolyannews.com директорът на ВиК Смолян инж. Румяна Янчевска. По думите й проблемът е във втория и третия договор, които много се бавят. „Две години откакто са сключени тези договори /януари 2020 г/, процедурите са започнати от 2018 година, а идейните проекти са гледани през 2017 г. Вече сме 2022 г., а нямаме строително разрешение по втория договор, който е един път и половина по-голям като обем, като дължини, като средства спрямо първия, който в момента тече. Това е много притеснително, защото тези договори включват срок за проектиране и срок за изпълнение, който обикновено е две години и още една година срок за получаване на дефекти. Тоест това са три години, дори и в съкратени срокове, а края на програмата за цялата страна е 2023г. На този етап ние все още нямаме строителни разрешения за тези две позиции“, каза инж. Янчевска. Според нея това е много обезпокоително, защото това може да доведе до финансови корекции на целия проект, което не би трябвало да се случва. Директорът на ВиК Смолян обясни, че по различни причини и мнения на различни експерти от една година проектът е изготвен, стигнал е до края и се оказва, че не са направени план схеми в улична регулация и план схема там където има изменения от идейния проект в работния. „От ноември месец ние реално се борим с тези проблеми в частните имоти и измененията, и изведнъж се оказва, когато вече е внесен проекта с комплексен доклад за оценка на съответствието, че не са направени тези план схеми. Тоест, очакваме строително разрешение всеки момент, а се оказва, че трябва да тръгнем от най-първите процедури. Причините за това, по мое мнение са много и комплексни“, категорична беше инж. Румяна Янчевска. Поради тази причина тя, като директор на ВиК Смолян инициира спешна среща с представители на всички институции, които са съгласували проекта в продължение на много време, за да бъдат съгласувани действията и да се реагира максимално бързо. „Получихме съдействие от всички институции. Община Смолян и гл. архитект предложиха, че може да се свика разширен експертен съвет с представители на отговорните институции, на който да се дадат писмени становища. Единствено ОПУ Смолян искаха да си направят техен експертен съвет, когато им внесем документите. Благодарна съм на всички, затова, че са готови да окажат съдействие за разрешаване на проблемите. В крайна сметка този проект не е на ВиК, той е на града“, посочи директорът на ВиК Смолян. След като това бъде направено, ще се получи строително разрешение и ще започне изпълнението на проекта по втория договор. Инж. Янчевска обясни, че ще има улици, по които ще се копае втори път – ако първият е било за канал, сега ще се прокарва водопровод. Освен това на места, като например Петровица и Станевска, работата е от шахта до шахта по различни договори. „Нека хората не се изненадват. Така е направено и така е кандидатствано с проекта. На места дори не е асфалтирано именно по тази причина, защото се очаква да се работи по другия договор“, каза директорът на ВиК Смолян.

От тук насетне ще се разчита на строителя да може да приключи със строителните дейности по проекта в срок. За съжаление едната година срок за дефекти, по условията на договора, няма да я има, там ще останат едни средства, които вероятно ще бъдат за сметка на ВиК, но поне основното строителство да бъде приключено по втория договор. По третия договор проблемите са огромни. „Информирала съм и областния управител, някои от депутатите и част от ВиК холдинга за тези проблеми. Те са заложени още в момента, в който е кандидатствано с проекта, защото колектора не е нанесен в регулационния план. В момента сервитутната зона минава през много частни имоти и подсгради. Тук вероятно ще търсим и промяна в законодателството, което е било предложено и обещано още когато се е кандидатствало с този проект, защото за това се е знаело и тогава. Лошият сценарий, ако не се реши този проблем, е връщане на 100 % на всички пари, не само за колектора, те не са и получени, говорим за всички средства, които за изработени до момента. Програмата свършва и няма как да продължим след 2023 г. За съжаление две години са търсени варианти, нищо няма на лице и сега с помощта на Българския ВиК холдинг се опитваме да направим срещи с МРРБ, които всъщност ще приемат обекта и биха могли законодателно да решат тези проблеми и с новия управляващ орган. За съжаление това не е проблем само на Смолян, а и на цяла България“, обясни директорът на ВиК Смолян инж. Румяна Янчевска.

ВиК ще публикува списък на улиците, които ще бъдат засегнати от строителството по втория договор, за да не бъдат изненадани хората.

По отношение на ул. „Кольо Шишманов“ инж. Янчевска заяви, че е включена в списъка за цялостно асфалтиране, въпреки че по проект трябва да се асфалтира само траншеята. Там обаче настилката е много слаба и при изкопите са се получили големи ширини. В момента се чака одобрение от управляващия орган, тъй като първоначално не е предвидено цялостно асфалтиране, а това може да стане само след получаване на такова разрешение. В противен случай разходите остават за сметка на ВиК и съответно това ще рефлектира върху цената на водата, посочи в заключение инж.Янчевска.

Вирни се горе