Иновационен лагер и Коледуване в ПГИ „Карл Маркс“ Смолян

Иновационен лагер и Коледуване в ПГИ „Карл Маркс“ Смолян

Иновационен лагер бе организиран в ПГИ „Карл Маркс“ Смолян. Разделени на четири отбора учениците представиха свои бизнес идеи, които впечатлиха журито и гостите. „Всяка година в нашето училище се организират коледни благотворителни празници. Тази година, заради ковид кризата, бяхме ограничени с присъствието на много хора, затова направихме коледен иновационен лагер и коледуване. Четири отбора от по пет ученици работеха по даден казус в продължение на четири часа. Всеки отбор имаше ментор, който им помагаше. След това учениците презентираха бизнес идеите си. Децата се представиха отлично, много умело защитиха позицията си, аргументирано отговаряха на поставените въпроси. За първи път ставам свидетел на много атрактивно презентиране, под формата на скечове, театрални постановки, което много впечатли журито“, каза председателят Елмира Бонкалова – Косова. Иновационният лагер в икономическата гимназия завърши с награждаване на победителите и понеже и четирите отбора събраха еднакъв брой точки, всички бяха класирани на първо място. Получиха подаръци и грамоти. 22 декември беше много вълнуващ за ПГИ „Карл Маркс“. В този ден зам. кметът Марин Захариев награди победителите от състезанието “Климатон” 2021 г. На първо място е отборът на икономическата гимназия, с ръководител г-жа Ева Бакалова. Голямата награда е сума от 500 лв. за училището, която ще бъде вложена за озеленяване. Учениците останаха доволни, че допринасят за зеленото бъдеще на училището си и са част от климатоните на България.

Празникът в ПГИ „Карл Маркс“ Смолян продължи с обичая коледуване, представен от подготвителната група от ДГ „Славейче“ в Долно Райково, с учители Мария Килявкова и Росица Каръшева, както и от оркестъра на икономическата гимназия „Икономско настроение“.

Вирни се горе