Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий” е домакин по НП на МОН „Иновации в действие”

Иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий” е домакин по НП на МОН „Иновации в действие”

Иновативно СУ „Св.св. Кирил и Методий” – град Смолян реализира за трета поредна година дейности в изпълнение на НП на МОН „Иновации в действие”. Програмата дава възможност за сътрудничество и обмен на идеи и добри практики между иновативните училища, както и между иновативните училища и желаещите да станат такива чрез посещение на място.

В периода 23 – 25 март 2022 г. на иновативно СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Смолян гостуват учители и ученици от три училища партньори ОУ „Алеко Константинов“, гр. Перник, ОУ „Константин Костенечки“, гр. Костенец, и ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Крушовица, област Плевен. Дейностите в програмата са насочени към популяризиране и мултиплициране на иновации и добри практики между училищата.

Вирни се горе