Инициативата да се продава сградата на Стоматологията не е на община Смолян

Инициативата да се продава сградата на Стоматологията не е на община Смолян

Публичното обсъждане на проектобюджет- 2022 г. на Община Смолян премина при голяма интерес и продължи три часа

Инициативата да се продава сградата на Стоматологията не е била на Община Смолян. По скоро обратното, имаше заявления от стоматолози, които проявиха желание да си закупят кабинетите. След това възниква въпроса дали тези помещения ще отговарят на изискванията на здравната инспекция. Това заяви зам.-кметът Марин Захариев по време на публичното обсъждане на проектобюджет- 2022 г на община Смолян след зададен въпрос от депутата Михал Камбарев, ще се продава ли сградата на Стоматологията. Захариев обясни, че не е фикс- идея, нито една от основните задачи на Общината да се продава сградата. Разходите по поддръжката са сериозни. Ако няма интерес от стоматолози да си закупят кабинети ще бъде предложено на Общинския съвет да се актуализират наемите. Каквото и да последва оттук нататък по този въпрос ще бъде внесено за обсъждане в Общинския съвет и съгласувано със Съюза на стоматолозите, посочи още зам.-кметът.

Публичното обсъждане на проектобюджет -2022 г. на Община Смолян премина при голяма интерес и продължи три часа. Беше представена презентация на изпълнените проекти от изминалата бюджетна година. Финансовите показатели са в норма и подобрени, единствено остава този за поетите ангажименти, посочи гл.експерт Василка Гатешка от финансовата дирекция.

Проектобюджетът за 2022г. е балансиран, съставен след изготвен анализ на приходите и разчет на разходите съгласно приоритетите на управление на публичните финанси на Община Смолян.

Той осигурява средства за всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности и услуги, благоустрояване, информационно обслужване, култура, туризъм, спорт, подобряване на градската среда чрез изграждане на нови инфраструктурни обекти и ремонт на съществуващите. Тези по-важни акценти са намерили отражение в проекта на бюджет, който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели по приоритетите, заложени в програмата за управление и Стратегическия план за развитие на Община Смолян. Приходите в проекто- бюджета на Община Смолян за 2022 г. се формират от приходи за делегирани от държавата дейности и приходи от местни дейности.

Рамката на проекта за бюджет за 2022 г. е 64 331 133 лева, в това число: Държавна дейност – 34 193 913 лв. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности – 32 302 800 лв. Местни дейности – 30 137 220 лв. Искахме по амбициозни неща да заложим в бюджета за тази година. Има още неясноти около финансирането на детските градини. По отношение на капиталовите разходи сме възложили връщане на безлихвени заеми. Водихме разговори с Министерството на финансите да бъдат отложени с оглед ковид обстановката, инфлацията, сега и с войната в Украйна, но получихме отговор, че трябва тази година да се върнат една част от безлихвените заеми. Надяваме се, че с актуализацията на бюджета и Плана за възстановяване и развитие ще постъпят средства, коментира още Захариев.

По време на публичното обсъждане бяха направени предложения и изразени становища по проектобюджет 2022 г. от граждани, неправителствени организаци и др. Всички предложения ще бъдат отразени в него. След това той бъде внесен в Общинския съвет за обсъждане и приемане.

На общественото обсъждане присъстваха и участваха още председателят на Общинския съвет Венера Аръчкова, зам.-кметът инж.Мариана Цекова, общински съветници, директорът на финансовата дирекция Стефка Каварджикова, кметове на кметства и граждани. Проектът на най-важния за Смолян документ е публикуван на сайта на община Смолян. Проведе се и обществена консултация по него, както е предвидено по закон, съобщиха от пресцентъра на общината.

Вирни се горе